CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“.

Projekt tematicky navazuje na předchozí projekty „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“ (projekt TH02030687 podpořený Technologickou agenturou ČR, řešený v letech 2017 až 2020) a „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ (projekt EHP-CZ02-OV-1-007-2014 podpořený z EHP fondů, řešený v letech 2015 a 2016).

Práce na projektu jsou naplánovány na období od 1. března 2022 do 30. dubna 2024. Informace o projektu, aktuální informace o postupu prací a realizaci výsledků naleznete na těchto stránkách. Stránky jsou během projektu průběžně aktualizovány a jejich dostupnost bude zajištěna i po ukončení projektu.

Tento projekt je řešen s finanční podporou z Norských fondů:

Státní fond životního prostředí ČR
Ministerstvo financí České republiky
Fondy EHP a Norska

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 12.10.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů