CZ EN

Využití effect-based metod
k hodnocení stavu povrchových vod
v kontextu Rámcové směrnice o vodě

ÚvodO projektuŘešení projektuAktualityVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě“, jehož stěžejním cílem je vytvoření metodiky pro hodnocení stavu vod pomocí vybraných effect-based metod doporučených pro začlenění do Rámcové směrnice o vodě. Navržená metodika bude sloužit k hodnocení ekotoxikologického stavu povrchových vod a po eventuálním začlenění do stávajících monitorovacích programů vod bude vodítkem k následné identifikaci rizikových látek.

Na stránkách najdete zejména informace o projektu a řešené problematice, postupně zde pak budou doplňovány také informace o průběhu řešení projektu a, v pokročilejší fázi řešení, také zpřístupňovány realizované výsledky a výstupy.

Projekt SS03010140 je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Prostředí pro život.
Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Jana Soldánová
jana.soldanova@vuv.cz
+420 595 134 831

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2022. Statistika přístupů