CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Výstupy

Články

V průběhu řešení projektu byly zpracovány a v odborných časopisech publikovány následující články zaměřené na problematiku raků v České republice:

Článek „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry“

Publikováno: Ann. Limnol. - Int. J. Lim., Volume 55, 2019
Autoři článku: Tomáš Daněk, Jiří Musil, Petr Vlašánek, Jitka Svobodová, Tereza Barteková, David Štrunc, Miroslav Barankiewicz, Eduard Bouše, Eva Svobodová, Stein I. Johnsen, Oddgeir Andersen

Text článku: externí odkaz (anglicky)
Text článku: dokument pdf (519 kB, anglicky)

Článek „Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity“

Publikováno: Fundam. Appl. Limnol. 191/4 (2018), 339-352
Autoři článku: Tomáš Daněk, Jiří Musil, Petr Vlašánek, Jitka Svobodová, Stein I. Johnsen, Tereza Barteková, David Štrunc, Miroslav Barankiewicz, Eduard Bouše, Oddgeir Andersen

Text článku: dokument pdf (2,7 MB, anglicky)

Článek „Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků“

Publikováno: Číslo 2016/3 časopisu VTEI
Autoři článku: Jitka Svobodová, David Fischer, Eva Svobodová, Pavel Vlach

Text článku: dokument pdf (926 KB)
Vyšlo v časopisu VTEI 2016/3: dokument pdf (externí odkaz, 6,2 MB)

Článek „Raci v Zákolanském potoce - minulost, současnost, budoucnost“

Publikováno: Číslo 33 recenzovaného regionálního sborníku Bohemia Centralis
Autoři článku: David Fischer, Jitka Svobodová, Pavel Vlach

Text článku: dokument pdf (623 kB)

Výstupy propagující problematiku ochrany raků

Aktivity projektu byly z významné části zaměřeny na propagaci osvěty v oblasti ochrany raků. V rámci této činnosti byl zpracován a distribuován tematický kalendář, zpracován byl též informační leták zaměřený na ochranu našich původních druhů raků.

Leták „Raci v České republice - co se smí, co se nesmí, co dělat, co nedělat!“

Leták je zaměřen na problematiku ochrany našich původních druhů raků, shrnuje základní informace o racích na našem území a především upzorňuje na základní pravidla ochrany našich raků.

Leták: dokument pdf (25 MB)

Kalendář propagující problematiku ochrany raků (2016)

Aktivitou projektu zaměřenou zejména na propagaci osvěty ochrany raků bylo zpracování a distribuce tematického kalendáře. Kalendář na rok 2016 byl vytištěn v nákladu 2000 výtisků a výstisky byly distribuovány v rámci osvětové činnosti zájemcům z řad odborné a zejména laické veřejnosti.

Kalendář: dokument pdf (10 MB)

Další textové výstupy

Norským partnerem byla dále zpracována stručná informace o metodách monitoringu raků používaných v Norsku.

Text „Stručná informace o metodách monitoringu raků používaných v Norsku“

Autor textu: Stein Ivar Johnsen

Text dokumentu: dokument pdf (75 KB, anglicky)

Postery

Pro potřeby prezentací byly zpracovány postery obsahující informace o řešené problematice, vybraných výsledcích a některých zajímavých metodách a postupech použitých v průběhu řešení projektu.

Postery k projektu
Monitoring a ochrana
populací raků v ČR

Dokument pdf, 2,1 MB
Organické látky, kovy a farmaka v sedimentech na lokalitách s výskytem raků

Dokument pdf, 1,2 MB
Behaviorální interakce raků, ryb
a terestrických predátorů

Dokument pdf, 585 kB
Telemetrie raka říčního (Astacus astacus) a raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)
Dokument pdf, 432 kB

Informační cedule

Významným výstupem projektu zaměřeným na osvětovou činnost byla realizace celkem 36 informačních cedulí. Úkolem cedulí je poskytnout veřejnosti informace o problematice ochrany našich původních druhů raků a o nebezpečí spojeném se šířením druhů nepůvodních, zejména pak v souvislosti s výskytem račího moru. Cedule byly umístěny zejména v Evropsky významých lokalitách (26 cedulí), ale i na dalších místech s výskytem raků (10 cedulí).

Informační cedule v Evropsky významných lokalitách
EVL Bezejmenný přítok Trojhorského potoka
Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava - Hořehledy

Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava - Míšov


Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava - Mítov


Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava - Nezvěstice

Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava - Nové Mitrovice

Zobrazit fotogalerii
EVL Huníkovský potok


Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok - Třebušín

Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok v Podkrkonoší - Rudník

Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok v Podkrkonoší - Hertvíkovice
Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok v Podkrkonoší - Javorník

Zobrazit fotogalerii
EVL Mešenský potok


Zobrazit fotogalerii
EVL Padrťsko - cedule č.1

Zobrazit fotogalerii
EVL Padrťsko - cedule č.2

Zobrazit fotogalerii
EVL Padrťsko - cedule č.3

Zobrazit fotogalerii
EVL Přešínský potok


Zobrazit fotogalerii
EVL Radbuza - Nový Dvůr - Pila

Zobrazit fotogalerii
EVL Stroupínský potok - Hředle

Zobrazit fotogalerii
EVL Stroupínský potok - Kublovský potok

Zobrazit fotogalerii
EVL Stroupínský potok - Točník

Zobrazit fotogalerii
EVL Oupořský potok - Týřov

Zobrazit fotogalerii
EVL Oupořský potok - Rezervace

Zobrazit fotogalerii
EVL Zákolanský potok - Běloky

Zobrazit fotogalerii
EVL Zákolanský potok - Středokluky

Zobrazit fotogalerii
EVL Zákolanský potok - Podholí

Zobrazit fotogalerii
EVL Zlatý potok


Zobrazit fotogalerii
Informační cedule v dalších lokalitách s výskytem raků
Dračice


Zobrazit fotogalerii
Kouba


Zobrazit fotogalerii
Labe


Zobrazit fotogalerii
Litavka - Bohutín


Zobrazit fotogalerii
Litavka - Bohutín, rybník

Zobrazit fotogalerii
Malše - Dolní Dvořiště


Zobrazit fotogalerii
Pšovka


Zobrazit fotogalerii
Vltava - Boršov nad Vltavou

Zobrazit fotogalerii
Vltava - Český Krumlov (do 2021)

Zobrazit fotogalerii
Vltava - Zlatá Koruna


Zobrazit fotogalerii
Rybník Papež - Dobříš (nová cedule, 2021)

Zobrazit fotogalerii

Metodika aplikace šnorchlování

Metodika aplikace šnorchlování jako neinvazivní metody stanovení početnosti populací ryb a raků.

Metodický návod pro sledování raků metodou šnorchlování

Metodika: dokument pdf (200 kB)

Návrhy managementu lokalit

Návrhy managementu lokalit s výskytem autochtonních populací raka.

Návrhy managementu

EVL Bradava

Návrh managementu: dokument pdf (1,4 MB)
Příloha - protokol R002: dokument pdf (356 kB)

EVL Huníkovský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,2 MB)
Příloha - protokol R025: dokument pdf (512 kB)

EVL Luční potok a EVL bezejmenný přítok Trojhorského potoka

Návrh managementu: dokument pdf (1,8 MB)
Příloha - protokol R027: dokument pdf (428 kB)
Příloha - protokol R028: dokument pdf (379 kB)

EVL Luční potok v Podkrkonoší

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R032: dokument pdf (504 kB)

EVL Mešenský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R035: dokument pdf (503 kB)

EVL Oupořský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,3 MB)
Příloha - protokol R016: dokument pdf (608 kB)
Příloha - protokol R017: dokument pdf (695 kB)

EVL Padrťsko

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R038: dokument pdf (427 kB)
Příloha - protokol R086: dokument pdf (444 kB)

EVL Přešínský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,4 MB)
Příloha - protokol R041: dokument pdf (424 kB)

EVL Radbuza

Návrh managementu: dokument pdf (1,4 MB)
Příloha - protokol R042: dokument pdf (606 kB)

EVL Stroupímský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,4 MB)
Příloha - protokol R013: dokument pdf (786 kB)

EVL Zákolanský potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,8 MB)
Příloha - protokol R019: dokument pdf (431 kB)
Příloha - protokol R023: dokument pdf (500 kB)

EVL Zlatý potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,0 MB)
Příloha - protokol R045: dokument pdf (249 kB)

Červený potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R056: dokument pdf (421 kB)

Kocába

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R047: dokument pdf (508 kB)

Mže

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R054: dokument pdf (569 kB)

Ohrazenický potok

Návrh managementu: dokument pdf (1,2 MB)
Příloha - protokol R053: dokument pdf (722 kB)

Pšovka

Návrh managementu: dokument pdf (1,1 MB)
Příloha - protokol R066: dokument pdf (484 kB)

Společné přílohy

Příloha 1: Grafy koncentrací farmak a pesticidů ve vodě: dokument pdf (1,6 MB)
Příloha 2: Grafy koncentrací farmak a organických látek v sedimentu: dokument pdf (1,2 MB)
Příloha 3: Grafy koncentrací kovů, farmak a pesticidů ve svalovině, ... raků: dokument pdf (1,9 MB)

Výsledky monitoringu - souhrnné výsledky

V průběhu řešení projektu bylo shromážděno a vyhodnoceno značné množství dat, mj. data o obsahu farmak a pesticidů ve vodě, data o výskytu látek v sedimentech a data o výskytu a akumulaci organických látek a kovů v organismech raků. Grafy jsou uvedeny v následujícícm přehledu a dále jsou dostupné (pro relevantní profily/lokality) spolu s dalšími daty a kontextovými informacemi na záložce „Data“.

Grafy vybraných monitorovaných ukazatelů
Sedimenty

Zobrazit grafy
Farmaka ve vodě
(2015)
Zobrazit grafy
Farmaka a pesticidy ve vodě
(2016)
Zobrazit grafy
Kovy v biotě

Zobrazit grafy
Organické látky a farmaka v biotě

Zobrazit grafy

Výsledky monitoringu - lokality, data

Kromě výše uvedených výstupů bylo v průběhu řešení pořízeno, zpracováno a vyhodnoceno množství dat pořízených v rámci realizovaného monitoringu celkem 110 vybraných lokalit (profilů). V těchto lokalitách byly sledovány údaje o pozorovaných druzích a počtech raků a ryb, údaje o výskytu znečišťujících látek ve vodě a v sedimentech a o jejich akumulaci v tkáních raků, údaje o druhovém složení makrozoobentosu, informace o hydromofologii atp. Výsledky vyhodnocení získaných údajů jsme zpřístupnili formou interaktivní mapy s připojenými daty (tabulková data, fotodokumentace, grafy) a naleznete je spolu s dalšími kontextovými informacemi na záložce „Data“.

Hlavní publikovaná data jsou volně přístupná, pro přístup do neveřejné části je třeba třeba kliknout na ikonu zámku v pravém horním rohu mapového okna a zadat přidělené vstupní heslo. Pro přidělení vstupního hesla kontaktujte RNDr. Jitku Svobodovou (jitka_svobodova@vuv.cz).

Datum poslední aktualizace stránky: 1.2.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů