CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiMetodikyMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků

Aktuální výsledky monitoringu RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

Aktuálně (12. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav odpadních vod na ČOV Brno a Břeclav ukazuje opětovné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v populaci, doprovázené standardním kolísáním. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Starší komentáře

Výsledky monitoringu odpadních vod, v dále uvedených, grafech jsou porovnávány s verifikovanými počty pozitivně testovaných osob, ze systému ISIN, průběžně zpracovávaných Oddělením biostatistiky SZÚ pro konkrétní sledované lokality.

Pro možnost porovnání nejaktuálnějších výsledků monitoringu odpadních vod jsou pro aktuální období (od začátku července 2022) využívány volně dostupné údaje z covidových map nebo veřejně přístupných webů pro jednotlivá města (v současné době https://obce.nery.cz/).

Údaje o množství virové RNA jsou uvedeny v GE (genomové jednotky) v 1 ml odpadní vody. Spojnice trendu hodnot v grafech je vytvořena pomocí klouzavého průměru.

Aktuální výsledky jsou zveřejňovány do 7-14 dní po odběru vzorků.

Obr. Výsledky 4 etap monitoringu odpadních vod na 66 ČOV od 04/2020

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Brno

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna došlo ke zvýšení na dosud nejvyšší hodnotu. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Starší komentáře

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na stávající vodní lince ÚČOV Praha

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na nové vodní lince ÚČOV Praha

Komentář (2. 9. 2022 - neaktualizováno - ÚČOV Praha měla odstávku, nebyly odebrány vzorky)

ÚČOV Praha: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl ve 34. týdnu zachycen pokles. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Starší komentáře

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Břeclav

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je od července na vyšší úrovni než v předchozích vlnách epidemie a vykazuje standardní kolísání. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Starší komentáře

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Kladno - Vrapice

Komentář (2. 9. 2022 - neaktualizováno)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Poslední údaj z 35. týdne ukázal pokračující pokles množství virové RNA v odpadní vodě.

Starší komentáře

Datum poslední aktualizace stránky: 12.9.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů