CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Aktuální výsledky monitoringu RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

Upozornění:

Systematický monitoring v ČR byl ukončen se skončením projektu COVMON 2021-2022 a interního grantu VÚV pro rok 2022 na konci prosince 2022.

Od ledna 2023 je brněnskou laboratoří VÚV TGM, v.v.i. prováděno 1x měsíčně orientační stanovení RNA SARS-CoV-2 na nátoku na ČOV Brno.

Informace o stavu v jiných evropských zemí, v nichž monitoring odpadních vod pokračuje, lze nalézt zde: (externí odkaz).

Aktuální stav pro ČOV Brno (29. 4. 2024)

V březnu a dubnu 2024 pokračoval pokles hodnot RNA SARS-CoV-2 na hodnoty na úrovni detekční meze metody.

Starší komentáře

Aktuální stav pro ČOV Brno (29. 2. 2024)

Hodnoty, naměřené v roce 2024, ukázaly výrazný pokles podzimního maxima, který potvrdil, že SARS-CoV-2 nebyl, stejně jako na začátku roku 2023, hlavní příčinou epidemické vlny respiračních onemocnění, evidované na začátku roku 2024.

V únoru 2024 pokračoval pokles hodnot RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách.

Aktuální stav pro ČOV Brno (31. 1. 2024)

2024: Lednová hodnota ukázala výrazný pokles, který ukazuje, že SARS-CoV-2 není, stejně jako v loňském roce, hlavní příčinou aktuálně probíhající epidemie respiračních onemocnění.

2023: Po lednovém poklesu došlo v únoru a březnu 2023 k opětovnému nárůstu množství RNA SARS-CoV-2 s maximem v březnu, následoval pokles v letním období a očekávaný podzimní nárůst s maximem v prosinci 2023.

Aktuálně (16. 1. 2023)

Množství RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách v prosinci osciloval na hladině desítek až stovek GE/1ml na menších ČOV (Břeclav, Kladno) a stovek na ČOV velkých měst (Praha, Brno), tedy na nižší úrovni než v podzimních měsících. Reálný výskyt viru v populaci odpovídal, v porovnání s předchozími vlnami epidemie, řádově vyšším počtům nakažených než ukazovaly klinické testy. Kontrolní vzorky, odebrané 10. 1. 2023 na ČOV Brno a Břeclav ukázaly výrazný pokles množství markeru covid-19 v odpadních vodách. Poklesl rovněž počet pozitivně testovaných osob. Odpadní vody potvrzují, že aktuální epidemie respiračních nemocí není způsobena covidem-19.

Aktuálně (16. 12. 2022)

Aktuální stav na začátku prosince ukazuje zvýšení množství markeru covid-19 po jeho poklesu na začátku listopadu na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice). Množství RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách je v menších ČOV (Břeclav, Kladno) na úrovni cca stovek nakažených osob, na velkých ČOV na úrovni cca tisíců nakažených osob, tj. reálný výskyt viru v populaci je teoreticky řádově vyšší než ukazují klinické testy. Počet pozitivně testovaných osob na přelomu listopadu a prosince mírně vzrůstá.

Aktuálně (13. 12. 2022)

Aktuální stav potvrzuje pokles výskytu markeru covid-19 od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice). Počet pozitivně testovaných osob na přelomu října a listopadu mírně vzrůstá. Neaktualizováno: V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují. Nejnovější listopadová data ukazují na proces stagnace (ustálení hodnot markeru covid-19) na všech linkách ČOV.

Aktuálně (25. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha, ČOV Kladno (Vrapice) pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují. Nejnovější listopadová data ukazují na proces stagnace (ustálení hodnot markeru covid-19) na všech linkách ČOV.

Aktuálně (23. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice) pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují.

Aktuálně (11. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice) na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi byl zjištěn pokles ve2. polovině října opět nárůst výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, který však není doprovázen zvyšováním počtu pozitivně testovaných osob.

Aktuálně (4. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje na základě nových výsledků z ČOV Brno a Břeclav opětovný nárůst výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázený zvyšováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav v odpadních vodách poukazuje na možný rozvoji podzimní epidemické vlny. Tyto údaje budou muset být potvrzeny další analýzou. Nové výsledky z ČOV Praha a Vrapice budou dodány příští týden.

Aktuálně (24. 10. 2022)

Aktuální stav ukazuje ve většině vzorků pokles výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, doprovázený snižováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje, že nedochází k rozvoji podzimní epidemické vlny.

Aktuálně (21. 10. 2022)

Aktuální stav ukazuje na ČOV Praha a Kladno stagnaci nebo snižování výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, doprovázený snižováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje, že nedochází k rozvoji podzimní epidemické vlny. Aktuální výsledky z ČOV Brno a Břeclav budou k dispozici v dalším týdnu.

Aktuálně (10. 10. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr virové zátěže odpadních vod k počtům pozitivně testovaných se na začátku léta změnil, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav ukazuje postupné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách k dosud nejvyšším hodnotám, doprovázený zvýšením počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje na průběh podzimní epidemické vlny s významně nižším dopadem na zdraví populace. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru. Dvouletý monitoring odpadních vod ukázal adaptaci populace ČR na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Aktuálně (26. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr virové zátěže odpadních vod k počtům pozitivně testovaných se na začátku léta změnil, tj. virus byl v populaci přítomen, ale nezpůsoboval významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav odpadních vod ukazuje, po poklesu na konci srpna, opět mírné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v populaci, doprovázené standardním kolísáním. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru. Dvouletý monitoring odpadních vod ukázal adaptaci populace ČR na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Aktuálně (12. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav odpadních vod na ČOV Brno a Břeclav ukazuje opětovné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v populaci, doprovázené standardním kolísáním. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (2. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu klinických případů k množství markeru viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Aktuální stav odpadních vod ukazuje pokles letní vlny zvýšeného výskytu markeru covidu-19 v populaci. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (29. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu klinických případů k množství markeru viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Aktuální stav odpadních vod ukazuje poměrně vysokou úroveň zatížení odpadních vod markerem výskytu covidu-19 v populaci (odpovídá hodnotám z podzimu 2021 a jara 2022), který však již nemá významný dopad na veřejné zdraví. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (22. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu pozitivně testovaných osob k množství GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který je fungujícím markerem výskytu covidu-19 v populaci. Údaje ukazují, že množství virové RNA dosahují vyšších hodnot, než údaje o počtech pozitivních klinických PCR testů. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled epidemických vln, přičemž zatím poslední, třetí vlna je doprovázena velmi nízkým výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Aktuální stav odpadních vod ukazuje poměrně vysokou úroveň zatížení odpadních vod markerem výskytu covidu-19 v populaci, který však nemá významný dopad na veřejné zdraví. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání epidemických vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Aktuálně (18. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR. Od jara 2022 postupně dochází ke změně poměru počtu pozitivně testovaných k množství GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, tj. údaje ukazující množství virové RNA dosahují vyšších hodnot než údaje o počtech pozitivních PCR testů. Tato informace ukazuje, že po téměř úplné eliminaci viru v létě 2021, došlo v české populaci k určité stabilizaci jeho množství, která vykazuje poměrně standardní výkyvy, známé u výskytu infekčních onemocnění. Z objektivních údajů, získaných z monitoringu odpadních vod, spolu s faktem, že při zvýšeném množství viru v odpadních vodách, nedochází k nadměrnému zatížení zdravotnického systému, lze vidět, že koronavirus SARS-CoV-2 nepředstavuje pro českou populaci, významnou zdravotní hrozbu. Poslední údaje z 12.8.2022 (ÚČOV Praha, ČOV Kladno) ukazují mírný pokles virové RNA v odpadní vodě. Ložisko výskytu covidu-19 v oblastech napojených na NVL ÚČOV Praha se nepotvrdilo, zvýšená hodnota představovala mírně nadstandardní výkyv. V Kladně byla v odpadních vodách v květnu-červnu zaznamenána menší vlna nákazy, která nebyla zjištěna klinickými PCR testy.

Aktuálně (8. 8. 2022)

Současný stav sledování objektivního výskytu koronaviru v ČR, provedený pomocí analýzy odpadních vod ukazují míru výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v ČR, která je aktuálně na úrovni podzimu 2021. Po jarní vlně byl na konci května zaznamenán pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června a července docházelo k postupnému zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Údaje z 26.7.2022 ukázaly na ČOV Brno a Břeclav opět pokles. Na základě posledních údajů z 8.8.2022 lze potvrdit pokles virové RNA v odpadní vodě oproti hodnotám pozorovaným na konci července. Nové údaje dále poukazují na stabilizaci výskytu virové RNA v odpadní vodě na úrovni, která byla pozorována v období 26.7.2022. Významné navýšení množství virové RNA zaznamenala jako jediná NVL ÚČOV Praha dne 1.8.2022 (mohlo být zachyceno ložisko výskytu).

Aktuálně (2. 8. 2022)

Současný stav sledování objektivního výskytu koronaviru v ČR, provedený pomocí analýzy odpadních vod ukazují míru výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v ČR, která je aktuálně na úrovni podzimu 2021. Po jarní vlně byl na konci května zaznamenán pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června a července docházelo k postupnému zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal na ČOV Brno a Břeclav opět pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Obr. Vývoj v období 2023-2024 na ČOV Brno

Výsledky monitoringu v letech 2020-2023

Výsledky monitoringu odpadních vod, v dále uvedených grafech, jsou porovnávány s verifikovanými počty pozitivně testovaných osob, ze systému ISIN, průběžně zpracovávaných Oddělením biostatistiky SZÚ pro konkrétní sledované lokality. Od roku 2023 není, vzhledem k nesystematickému testování osob, toto porovnání prováděno.

Pro možnost porovnání nejaktuálnějších výsledků monitoringu odpadních vod jsou pro aktuální období (od začátku července 2022) využívány volně dostupné údaje z covidových map nebo veřejně přístupných webů pro jednotlivá města (v současné době https://obce.nery.cz).

Údaje o množství virové RNA jsou uvedeny v GE (genomové jednotky) v 1 ml odpadní vody. Spojnice trendu hodnot v grafech je vytvořena pomocí klouzavého průměru.

Aktuální výsledky jsou zveřejňovány do 7-14 dní po odběru vzorků.

Obr. Výsledky 4 etap monitoringu odpadních vod na 66 ČOV od 04/2020

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Brno

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Starší komentáře

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem.

Komentář (4. 11. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na základě nových výsledků je pozorován opětovný nárůst výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázen zvýšeným počtem pozitivně testovaných osob.

Komentář (24. 10. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna došlo ke zvýšení na dosud nejvyšší hodnotu. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna došlo ke zvýšení na dosud nejvyšší hodnotu. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (29. 8. 2022 - neaktualizováno, další analýzy 9.9.22)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie a postupně klesá. Nicméně zdravotní stav populace není, dle klinických údajů, významně ovlivněn.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie, zdravotní stav populace však, dle klinických údajů, není významně ovlivněn.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. V červenci pokračovalo na ČOV Brno zvyšování množství virové RNA. Údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Nové výsledky z 8.8.2022 potvrdily pokles a určitou stabilizaci množství RNA v odpadní vodě. Další údaje ukáží, zda se jedná o dlouhodobější stav.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. V červenci pokračovalo na ČOV Brno zvyšování množství virové RNA. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Možný nástup zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 bude potvrzen v dalším týdnu.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na stávající vodní lince ÚČOV Praha

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na nové vodní lince ÚČOV Praha

Komentář (23. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): V říjnu 2022 byla v odpadních vodách zachycena podzimní epidemická vlna, která již nebyla doprovázena výskytem významného počtu klinických případů. Aktuální stav ukazuje pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Starší komentáře

Komentář (23. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): V říjnu 2022 byla v odpadních vodách zachycena podzimní epidemická vlna, která již nebyla doprovázena výskytem významného počtu klinických případů. Aktuální stav ukazuje pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (11. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Vzestup množství covidového markeru v pražské OV je v říjnu, ve shodě s klinickými daty, následován stagnací až poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (21. 10. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Vzestup množství covidového markeru v pražské OV je v říjnu, ve shodě s klinickými daty, následován stagnací až poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (10. 10. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl na konci srpna zachycen pokles, který je od září, ve shodě s klinickými daty, následován vzestupem, představujícím podzimní vlnu. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (26. 9. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl na konci srpna zachycen pokles, který byl v září, ve shodě s klinickými daty, následován vzestupem, který by mohl být předzvěstí další vlny. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (2. 9. 2022 - neaktualizováno - ÚČOV Praha měla odstávku, nebyly odebrány vzorky)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl ve 34. týdnu zachycen pokles. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (29. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na NVL byl při posledním odběru zachycen pokles. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (22. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání epidemických vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (18. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil podzimní (11/2021) a zimní (2/2022) vlnu epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách na jaře 2022 odpovídala hodnotám z podzimu 2021, v červnu a červenci bylo zachyceno zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Množství virové RNA koreluje s počty pozitivně testovaných, avšak, díky malému počtu testujících se osob, v opačném poměru, než v předchozím období, tj. údaje ukazující množství virové RNA dosahují vyšších hodnot než údaje o počtech pozitivních PCR testů. Poslední údaje z 12.8.2022 (ÚČOV Praha, ČOV Kladno) ukazují mírný pokles virové RNA v odpadní vodě. Ložisko výskytu covidu-19 v oblastech napojených na NVL ÚČOV Praha se nepotvrdilo, zvýšená hodnota představovala mírně nadstandardní výkyv.

Komentář (8. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Ve 28. týdnu (červenec) došlo k významnému vzestupu množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Zvýšení počtů pozitivně testovaných bylo pouze mírné. Údaj z 1.8.2022 poukazuje na SVL na snižující se tendenci množství virové RNA v odpadní vodě ve srovnání s předchozí naměřenou hodnotou. NVL jako jediná zaznamenala 1.8.2022 nárůst množství virové RNA (mohlo být zachyceno ložisko výskytu). Trend vývoje bude potvrzen údaji z dalších týdnů a doplněním chybějících výsledků měření.

Komentář (3. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Ve 28. týdnu (červenec) došlo k významnému vzestupu množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Zvýšení počtů pozitivně testovaných bylo pouze mírné.

Komentář (28. 6. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Potvrzení, zda se jedná o zvyšující se trend výskytu onemocnění, ukáže další analýza.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Břeclav

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Starší komentáře

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem.

Komentář (4. 11. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na základě nových výsledků je pozorován opětovný nárůst výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázen zvýšeným počtem pozitivně testovaných osob.

Komentář (24. 10. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je od července na vyšší úrovni než v předchozích vlnách epidemie a vykazuje standardní kolísání. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je od července na vyšší úrovni než v předchozích vlnách epidemie a vykazuje standardní kolísání. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (29. 8. 2022 - neaktualizováno, další analýzy 9.9.22)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je aktuálně na úrovni předchozí vlny epidemie a postupně klesá. Přesto klinické údaje ukazují, že zdravotní stav populace není významně ovlivněn.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je aktuálně na úrovni předchozí vlny epidemie, klinické údaje přesto ukazují, že zdravotní stav populace není významně ovlivněn.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách - úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídala podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června bylo zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Stejně jako na ČOV Brno pokračovalo v červenci na ČOV Břeclav zvyšování množství virové RNA. Údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Nové výsledky z 8.8.2022 potvrdily pokles a určitou stabilizaci množství RNA v odpadní vodě. Další údaje ukáží, zda se jedná o dlouhodobější stav.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách - úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídala podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června bylo zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Stejně jako na ČOV Brno pokračovalo v červenci na ČOV Břeclav zvyšování množství virové RNA. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách. Úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídá podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Možný nástup zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 bude potvrzen v dalším týdnu.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Kladno - Vrapice

Komentář (23. 11. 2022)

ČOV Kladno: ve 2. polovině roku 2022 byly v odpadních vodách zaznamenány dvě epidemické vlny, kterým odpovídal významně nižší počet klinicky potvrzených případů než na začátku roku. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Starší komentáře

Komentář (23. 11. 2022)

ČOV Kladno: ve 2. polovině roku 2022 byly v odpadních vodách zaznamenány dvě epidemické vlny, kterým odpovídal významně nižší počet klinicky potvrzených případů než na začátku roku. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Zářijové zvýšení virové RNA v odpadní vodě, je ve shodě s počty klinických případů, následováno poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (21. 10. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Zářijové zvýšení virové RNA v odpadní vodě, je ve shodě s počty klinických případů, následováno poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Od září dochází k postupnému zvyšování virové RNA v odpadní vodě, ve shodě se vzestupem počtu klinických případů, která představuje podzimní epidemickou vlnu.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Údaje ze září ukazují mírné zvýšení množství virové RNA v odpadní vodě, které může být předzvěstí další epidemické vlny.

Komentář (2. 9. 2022) - neaktualizováno)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Poslední údaj z 35. týdne ukázal pokračující pokles množství virové RNA v odpadní vodě.

Komentář (29. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Poslední údaj z ČOV Kladno ukazuje mírný pokles množství virové RNA v odpadní vodě.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů.

Komentář (18. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách na jaře 2022 odpovídala hodnotám, zjištěným na podzim 2021. Po poklesu obsahu virové RNA ukázaly odpadní vody v květnu a červnu na průběh menší vlny nákazy, která nebyla zachycena klinickými PCR testy. V červenci došlo k dalšímu zvýšení obsahu virové RNA v odpadních vodách, poslední údaj by mohl znamenat opět pokles.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě zvýšené množství virové RNA, které na konci června zaznamenalo pokles. Měření na ČOV Kladno jsou v období prázdnin prováděna z technických důvodů s nižší četností.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě zvýšené množství virové RNA.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě mírně zvýšené množství virové RNA.

Porovnání výsledků

Porovnání množství RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách s počty pozitivně testovaných osob na 100 tis./
Comparison of the amount of RNA of the SARS-CoV-2 virus in wastewater with the number of positively tested persons per 100 thous. population

Obr. Porovnání množství RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách s počty pozitivně testovaných osob na 100 tis. napojených obyvatel

Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů