CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků

Aktuální výsledky monitoringu RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

Upozornění:

Monitoring v ČR byl ukončen se skončením projektu COVMON 2021-2022 a interního grantu VÚV pro rok 2022 na konci prosince 2022.

Aktuální údaje o objektivním výskytu covidu-19, vycházející z množství jeho specifického markeru v odpadních vodách lze získat již pouze z údajů z jiných evropských zemí, v nichž monitoring odpadních vod pokračuje.

Odkazy naleznete zde (externí odkaz).

Aktuálně (16. 1. 2023)

Množství RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách v prosinci osciloval na hladině desítek až stovek GE/1ml na menších ČOV (Břeclav, Kladno) a stovek na ČOV velkých měst (Praha, Brno), tedy na nižší úrovni než v podzimních měsících. Reálný výskyt viru v populaci odpovídal, v porovnání s předchozími vlnami epidemie, řádově vyšším počtům nakažených než ukazovaly klinické testy. Kontrolní vzorky, odebrané 10. 1. 2023 na ČOV Brno a Břeclav ukázaly výrazný pokles množství markeru covid-19 v odpadních vodách. Poklesl rovněž počet pozitivně testovaných osob. Odpadní vody potvrzují, že aktuální epidemie respiračních nemocí není způsobena covidem-19.

Starší komentáře

Aktuálně (16. 12. 2022)

Aktuální stav na začátku prosince ukazuje zvýšení množství markeru covid-19 po jeho poklesu na začátku listopadu na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice). Množství RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách je v menších ČOV (Břeclav, Kladno) na úrovni cca stovek nakažených osob, na velkých ČOV na úrovni cca tisíců nakažených osob, tj. reálný výskyt viru v populaci je teoreticky řádově vyšší než ukazují klinické testy. Počet pozitivně testovaných osob na přelomu listopadu a prosince mírně vzrůstá.

Aktuálně (13. 12. 2022)

Aktuální stav potvrzuje pokles výskytu markeru covid-19 od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice). Počet pozitivně testovaných osob na přelomu října a listopadu mírně vzrůstá. Neaktualizováno: V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují. Nejnovější listopadová data ukazují na proces stagnace (ustálení hodnot markeru covid-19) na všech linkách ČOV.

Aktuálně (25. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha, ČOV Kladno (Vrapice) pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují. Nejnovější listopadová data ukazují na proces stagnace (ustálení hodnot markeru covid-19) na všech linkách ČOV.

Aktuálně (23. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice) pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi se hodnoty markeru covidu-19 v odpadních vodách po nárůstu na konci října snižují.

Aktuálně (11. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na ÚČOV Praha a ČOV Kladno (Vrapice) na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. V Brně a Břeclavi byl zjištěn pokles ve2. polovině října opět nárůst výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, který však není doprovázen zvyšováním počtu pozitivně testovaných osob.

Aktuálně (4. 11. 2022)

Aktuální stav ukazuje na základě nových výsledků z ČOV Brno a Břeclav opětovný nárůst výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázený zvyšováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav v odpadních vodách poukazuje na možný rozvoji podzimní epidemické vlny. Tyto údaje budou muset být potvrzeny další analýzou. Nové výsledky z ČOV Praha a Vrapice budou dodány příští týden.

Aktuálně (24. 10. 2022)

Aktuální stav ukazuje ve většině vzorků pokles výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, doprovázený snižováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje, že nedochází k rozvoji podzimní epidemické vlny.

Aktuálně (21. 10. 2022)

Aktuální stav ukazuje na ČOV Praha a Kladno stagnaci nebo snižování výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách, doprovázený snižováním počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje, že nedochází k rozvoji podzimní epidemické vlny. Aktuální výsledky z ČOV Brno a Břeclav budou k dispozici v dalším týdnu.

Aktuálně (10. 10. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr virové zátěže odpadních vod k počtům pozitivně testovaných se na začátku léta změnil, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav ukazuje postupné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v odpadních vodách k dosud nejvyšším hodnotám, doprovázený zvýšením počtu pozitivně testovaných osob. Stav ukazuje na průběh podzimní epidemické vlny s významně nižším dopadem na zdraví populace. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru. Dvouletý monitoring odpadních vod ukázal adaptaci populace ČR na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Aktuálně (26. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr virové zátěže odpadních vod k počtům pozitivně testovaných se na začátku léta změnil, tj. virus byl v populaci přítomen, ale nezpůsoboval významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav odpadních vod ukazuje, po poklesu na konci srpna, opět mírné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v populaci, doprovázené standardním kolísáním. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru. Dvouletý monitoring odpadních vod ukázal adaptaci populace ČR na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Aktuálně (12. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Aktuální stav odpadních vod na ČOV Brno a Břeclav ukazuje opětovné zvyšování výskytu markeru covidu-19 v populaci, doprovázené standardním kolísáním. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (2. 9. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu klinických případů k množství markeru viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Aktuální stav odpadních vod ukazuje pokles letní vlny zvýšeného výskytu markeru covidu-19 v populaci. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (29. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR a lze jej tak považovat za fungující marker výskytu covidu-19 v populaci. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled vln zvýšeného výskytu GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, korelujících s počty pozitivně testovaných osob covidu-19, detekovaných PCR testy. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu klinických případů k množství markeru viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Aktuální stav odpadních vod ukazuje poměrně vysokou úroveň zatížení odpadních vod markerem výskytu covidu-19 v populaci (odpovídá hodnotám z podzimu 2021 a jara 2022), který však již nemá významný dopad na veřejné zdraví. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání vln zvýšeného výskytu viru v populaci bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí s pravděpodobností nástupu epidemie pouze v případě nové varianty viru.

Aktuálně (22. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR. Od jara 2022 postupně dochází k obratu poměru počtu pozitivně testovaných osob k množství GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který je fungujícím markerem výskytu covidu-19 v populaci. Údaje ukazují, že množství virové RNA dosahují vyšších hodnot, než údaje o počtech pozitivních klinických PCR testů. Objektivní údaje, získané z monitoringu odpadních vod ukazují, že téměř úplnou eliminaci viru v létě 2021, následoval sled epidemických vln, přičemž zatím poslední, třetí vlna je doprovázena velmi nízkým výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Aktuální stav odpadních vod ukazuje poměrně vysokou úroveň zatížení odpadních vod markerem výskytu covidu-19 v populaci, který však nemá významný dopad na veřejné zdraví. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že v populaci ČR bude následovat střídání epidemických vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Aktuálně (18. 8. 2022)

Monitoring RNA koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách prováděný od dubna 2020, zachytil jednotlivé vlny epidemie covidu-19 v ČR. Od jara 2022 postupně dochází ke změně poměru počtu pozitivně testovaných k množství GE (genomových jednotek) viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, tj. údaje ukazující množství virové RNA dosahují vyšších hodnot než údaje o počtech pozitivních PCR testů. Tato informace ukazuje, že po téměř úplné eliminaci viru v létě 2021, došlo v české populaci k určité stabilizaci jeho množství, která vykazuje poměrně standardní výkyvy, známé u výskytu infekčních onemocnění. Z objektivních údajů, získaných z monitoringu odpadních vod, spolu s faktem, že při zvýšeném množství viru v odpadních vodách, nedochází k nadměrnému zatížení zdravotnického systému, lze vidět, že koronavirus SARS-CoV-2 nepředstavuje pro českou populaci, významnou zdravotní hrozbu. Poslední údaje z 12.8.2022 (ÚČOV Praha, ČOV Kladno) ukazují mírný pokles virové RNA v odpadní vodě. Ložisko výskytu covidu-19 v oblastech napojených na NVL ÚČOV Praha se nepotvrdilo, zvýšená hodnota představovala mírně nadstandardní výkyv. V Kladně byla v odpadních vodách v květnu-červnu zaznamenána menší vlna nákazy, která nebyla zjištěna klinickými PCR testy.

Aktuálně (8. 8. 2022)

Současný stav sledování objektivního výskytu koronaviru v ČR, provedený pomocí analýzy odpadních vod ukazují míru výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v ČR, která je aktuálně na úrovni podzimu 2021. Po jarní vlně byl na konci května zaznamenán pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června a července docházelo k postupnému zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Údaje z 26.7.2022 ukázaly na ČOV Brno a Břeclav opět pokles. Na základě posledních údajů z 8.8.2022 lze potvrdit pokles virové RNA v odpadní vodě oproti hodnotám pozorovaným na konci července. Nové údaje dále poukazují na stabilizaci výskytu virové RNA v odpadní vodě na úrovni, která byla pozorována v období 26.7.2022. Významné navýšení množství virové RNA zaznamenala jako jediná NVL ÚČOV Praha dne 1.8.2022 (mohlo být zachyceno ložisko výskytu).

Aktuálně (2. 8. 2022)

Současný stav sledování objektivního výskytu koronaviru v ČR, provedený pomocí analýzy odpadních vod ukazují míru výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v ČR, která je aktuálně na úrovni podzimu 2021. Po jarní vlně byl na konci května zaznamenán pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června a července docházelo k postupnému zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal na ČOV Brno a Břeclav opět pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Výsledky monitoringu

Výsledky monitoringu odpadních vod, v dále uvedených grafech, jsou porovnávány s verifikovanými počty pozitivně testovaných osob, ze systému ISIN, průběžně zpracovávaných Oddělením biostatistiky SZÚ pro konkrétní sledované lokality.

Pro možnost porovnání nejaktuálnějších výsledků monitoringu odpadních vod jsou pro aktuální období (od začátku července 2022) využívány volně dostupné údaje z covidových map nebo veřejně přístupných webů pro jednotlivá města (v současné době https://obce.nery.cz).

Údaje o množství virové RNA jsou uvedeny v GE (genomové jednotky) v 1 ml odpadní vody. Spojnice trendu hodnot v grafech je vytvořena pomocí klouzavého průměru.

Aktuální výsledky jsou zveřejňovány do 7-14 dní po odběru vzorků.

Obr. Výsledky 4 etap monitoringu odpadních vod na 66 ČOV od 04/2020

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Brno

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Starší komentáře

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Brno: Po poklesu na konci srpna 2022 došlo během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází i ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný dalším poklesem.

Komentář (4. 11. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na základě nových výsledků je pozorován opětovný nárůst výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázen zvýšeným počtem pozitivně testovaných osob.

Komentář (24. 10. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna dochází během září a října ke zvyšování na dosud nejvyšší hodnoty. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-září), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna došlo ke zvýšení na dosud nejvyšší hodnotu. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie. Po poklesu na konci srpna došlo ke zvýšení na dosud nejvyšší hodnotu. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (29. 8. 2022 - neaktualizováno, další analýzy 9.9.22)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie a postupně klesá. Nicméně zdravotní stav populace není, dle klinických údajů, významně ovlivněn.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách zde spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Rozsáhlá epidemická vlna, která proběhla na začátku roku 2022, byla v Brně následována letní vlnou (červen-srpen), která však není doprovázena významně zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v brněnské odpadní vodě je v letních měsících na úrovni předchozí vlny epidemie, zdravotní stav populace však, dle klinických údajů, není významně ovlivněn.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. V červenci pokračovalo na ČOV Brno zvyšování množství virové RNA. Údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Nové výsledky z 8.8.2022 potvrdily pokles a určitou stabilizaci množství RNA v odpadní vodě. Další údaje ukáží, zda se jedná o dlouhodobější stav.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. V červenci pokračovalo na ČOV Brno zvyšování množství virové RNA. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Brno: obsah virových částic v odpadních vodách spolehlivě zachytil všechny dosavadní vlny epidemie. Aktuální data z konce dubna a začátku května ukazují pokles úrovně zatížení odpadních vod viry, doprovázený postupným snižováním počtů pozitivně testovaných osob. Oscilující úroveň zatížení odpadních vod v květnu 2022, odpovídá cca počtům osob vylučujících viry do odpadních vod na podzim 2021. Konec května zaznamenal pokles úrovně zatížení odpadních vod až k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Možný nástup zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 bude potvrzen v dalším týdnu.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na stávající vodní lince ÚČOV Praha

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na nové vodní lince ÚČOV Praha

Komentář (23. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): V říjnu 2022 byla v odpadních vodách zachycena podzimní epidemická vlna, která již nebyla doprovázena výskytem významného počtu klinických případů. Aktuální stav ukazuje pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Starší komentáře

Komentář (23. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): V říjnu 2022 byla v odpadních vodách zachycena podzimní epidemická vlna, která již nebyla doprovázena výskytem významného počtu klinických případů. Aktuální stav ukazuje pokračující pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (11. 11. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Vzestup množství covidového markeru v pražské OV je v říjnu, ve shodě s klinickými daty, následován stagnací až poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (21. 10. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Vzestup množství covidového markeru v pražské OV je v říjnu, ve shodě s klinickými daty, následován stagnací až poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (10. 10. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl na konci srpna zachycen pokles, který je od září, ve shodě s klinickými daty, následován vzestupem, představujícím podzimní vlnu. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (26. 9. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl na konci srpna zachycen pokles, který byl v září, ve shodě s klinickými daty, následován vzestupem, který by mohl být předzvěstí další vlny. Současný vývoj potvrzuje hypotézu, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (2. 9. 2022 - neaktualizováno - ÚČOV Praha měla odstávku, nebyly odebrány vzorky)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na obou vodních linkách byl ve 34. týdnu zachycen pokles. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (29. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Na NVL byl při posledním odběru zachycen pokles. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání covidových vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (22. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil dosavadní vlny epidemie covid-19. Odpadní vody z obou linek ÚČOV zachytily v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem, ukončeným v květnu. V červnu byl na obou linkách zaznamenán vzestup covidového markeru, který však nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách, které již není doprovázeno výskytem významného počtu klinických případů. Lze předpokládat, že v pražské populaci bude následovat střídání epidemických vln bez významného vlivu na veřejné zdraví a jejich postupná stabilizace na úrovni výskytu běžných infekčních nemocí.

Komentář (18. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil podzimní (11/2021) a zimní (2/2022) vlnu epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách na jaře 2022 odpovídala hodnotám z podzimu 2021, v červnu a červenci bylo zachyceno zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Množství virové RNA koreluje s počty pozitivně testovaných, avšak, díky malému počtu testujících se osob, v opačném poměru, než v předchozím období, tj. údaje ukazující množství virové RNA dosahují vyšších hodnot než údaje o počtech pozitivních PCR testů. Poslední údaje z 12.8.2022 (ÚČOV Praha, ČOV Kladno) ukazují mírný pokles virové RNA v odpadní vodě. Ložisko výskytu covidu-19 v oblastech napojených na NVL ÚČOV Praha se nepotvrdilo, zvýšená hodnota představovala mírně nadstandardní výkyv.

Komentář (8. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Ve 28. týdnu (červenec) došlo k významnému vzestupu množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Zvýšení počtů pozitivně testovaných bylo pouze mírné. Údaj z 1.8.2022 poukazuje na SVL na snižující se tendenci množství virové RNA v odpadní vodě ve srovnání s předchozí naměřenou hodnotou. NVL jako jediná zaznamenala 1.8.2022 nárůst množství virové RNA (mohlo být zachyceno ložisko výskytu). Trend vývoje bude potvrzen údaji z dalších týdnů a doplněním chybějících výsledků měření.

Komentář (3. 8. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Ve 28. týdnu (červenec) došlo k významnému vzestupu množství virové RNA v odpadních vodách na obou linkách ÚČOV. Zvýšení počtů pozitivně testovaných bylo pouze mírné.

Komentář (28. 6. 2022)

ÚČOV Praha - SVL (stávající) a NVL (nová vodní linka): monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, stejně jako na dalších sledovaných ČOV, zachyceno zvýšení množství virové RNA. Potvrzení, zda se jedná o zvyšující se trend výskytu onemocnění, ukáže další analýza.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Břeclav

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Starší komentáře

Komentář (25. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem. Listopadová data ukazují na ustálení hodnot (stagnaci) markeru covid-19.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Břeclav: Množství virových částic v odpadní vodě v září stouplo k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukázaly na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně docházelo ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na konci října byl zjištěn nárůst množství markeru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, následovaný jeho dalším poklesem.

Komentář (4. 11. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob. Na základě nových výsledků je pozorován opětovný nárůst výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách, který ovšem není doprovázen zvýšeným počtem pozitivně testovaných osob.

Komentář (24. 10. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace. Říjnové hodnoty ukazují na ukončení další vlny a postupné snižování množství markeru covidu-19 v odpadní vodě. Současně dochází ke snižování počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě od září stoupá k dosud nejvyšším hodnotám. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-září), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je od července na vyšší úrovni než v předchozích vlnách epidemie a vykazuje standardní kolísání. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (12. 9. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je od července na vyšší úrovni než v předchozích vlnách epidemie a vykazuje standardní kolísání. Poměr k počtům pozitivně testovaných je však již od začátku léta inverzní, tj. virus je v populaci přítomen, ale nezpůsobuje významné ovlivnění zdravotního stavu populace.

Komentář (29. 8. 2022 - neaktualizováno, další analýzy 9.9.22)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je aktuálně na úrovni předchozí vlny epidemie a postupně klesá. Přesto klinické údaje ukazují, že zdravotní stav populace není významně ovlivněn.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Na epidemickou vlnu, která proběhla na začátku roku 2022 a skončila v květnu, navázala letní epidemická vlna (červen-srpen), která již není doprovázena zvýšeným výskytem klinických příznaků covidu-19, detekovaných PCR testy. Množství virových částic v odpadní vodě je aktuálně na úrovni předchozí vlny epidemie, klinické údaje přesto ukazují, že zdravotní stav populace není významně ovlivněn.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách - úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídala podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června bylo zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Stejně jako na ČOV Brno pokračovalo v červenci na ČOV Břeclav zvyšování množství virové RNA. Údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Nové výsledky z 8.8.2022 potvrdily pokles a určitou stabilizaci množství RNA v odpadní vodě. Další údaje ukáží, zda se jedná o dlouhodobější stav.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách - úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídala podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června bylo zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Stejně jako na ČOV Brno pokračovalo v červenci na ČOV Břeclav zvyšování množství virové RNA. Poslední údaj z 26.7.2022 ukázal pokles. Další údaje ukáží, zda se jedná o standardní výkyv nebo o snižující se tendenci.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Břeclav: odpadní voda z této ČOV zachytila všechny dosavadní vlny epidemie. Údaje z května 2022 ukazují na pokles množství virových částic v odpadních vodách. Úroveň virové RNA v odpadních vodách odpovídá podzimním hodnotám. Zatížení odpadních vod se na konci května snížilo k mezi detekce metody. V průběhu června je zaznamenáváno postupné zvyšování množství virové RNA v odpadní vodě. Možný nástup zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 bude potvrzen v dalším týdnu.

Obr. Aktuální množství RNA viru SARS-CoV-2 na ČOV Kladno - Vrapice

Komentář (23. 11. 2022)

ČOV Kladno: ve 2. polovině roku 2022 byly v odpadních vodách zaznamenány dvě epidemické vlny, kterým odpovídal významně nižší počet klinicky potvrzených případů než na začátku roku. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Starší komentáře

Komentář (23. 11. 2022)

ČOV Kladno: ve 2. polovině roku 2022 byly v odpadních vodách zaznamenány dvě epidemické vlny, kterým odpovídal významně nižší počet klinicky potvrzených případů než na začátku roku. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (11. 11. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Zářijové zvýšení virové RNA v odpadní vodě, je ve shodě s počty klinických případů, následováno poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny. Aktuální stav ukazuje od 2. poloviny října na pokles výskytu markeru covid-19, který je doprovázen poklesem počtu pozitivně testovaných osob.

Komentář (21. 10. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Zářijové zvýšení virové RNA v odpadní vodě, je ve shodě s počty klinických případů, následováno poklesem, který neprokazuje nástup silné podzimní vlny.

Komentář (10. 10. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Od září dochází k postupnému zvyšování virové RNA v odpadní vodě, ve shodě se vzestupem počtu klinických případů, která představuje podzimní epidemickou vlnu.

Komentář (26. 9. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Údaje ze září ukazují mírné zvýšení množství virové RNA v odpadní vodě, které může být předzvěstí další epidemické vlny.

Komentář (2. 9. 2022) - neaktualizováno)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Poslední údaj z 35. týdne ukázal pokračující pokles množství virové RNA v odpadní vodě.

Komentář (29. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů. Poslední údaj z ČOV Kladno ukazuje mírný pokles množství virové RNA v odpadní vodě.

Komentář (22. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod zde velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Podobně jako na pražské ÚČOV zachytily odpadní vody v roce 2022 epidemickou vlnu na přelomu ledna a února s postupným poklesem do začátku května. I zde byl v červnu zachycen vzestup covidového markeru, který nebyl zachycen klinickými testy. V letních měsících došlo opět ke zvýšení množství virové RNA v odpadních vodách na úroveň předchozích epidemických vln, nedochází však již k výskytu zvýšeného počtu klinických případů.

Komentář (18. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách na jaře 2022 odpovídala hodnotám, zjištěným na podzim 2021. Po poklesu obsahu virové RNA ukázaly odpadní vody v květnu a červnu na průběh menší vlny nákazy, která nebyla zachycena klinickými PCR testy. V červenci došlo k dalšímu zvýšení obsahu virové RNA v odpadních vodách, poslední údaj by mohl znamenat opět pokles.

Komentář (8. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě zvýšené množství virové RNA, které na konci června zaznamenalo pokles. Měření na ČOV Kladno jsou v období prázdnin prováděna z technických důvodů s nižší četností.

Komentář (3. 8. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě zvýšené množství virové RNA.

Komentář (28. 6. 2022)

ČOV Kladno: monitoring odpadních vod velmi dobře zachytil všechny vlny epidemie. Úroveň virové RNA v odpadních vodách v dubnu a květnu 2022 odpovídá hodnotám, zjištěným na podzim 2021. V červnu bylo, ve srovnání s předchozím obdobím, zjištěno v odpadní vodě mírně zvýšené množství virové RNA.

Porovnání výsledků

Porovnání množství RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách s počty pozitivně testovaných osob na 100 tis./
Comparison of the amount of RNA of the SARS-CoV-2 virus in wastewater with the number of positively tested persons per 100 thous. population

Obr. Porovnání množství RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách s počty pozitivně testovaných osob na 100 tis. napojených obyvatel

Datum poslední aktualizace stránky: 16.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů