CZ EN

Wastewater monitoring
wastewater as a diagnostic medium

HomeResearch
team
Solved
Projects
PartnersResults of
the COVMON project
SARS-COV-2
monitoring
Current
monitoring
results
Publications
and results
presentation
Project
implementation

Publications and results presentation

Publications

 1. Mlejnkova, H.; Sovova, K.; Vasickova, P.; Ocenaskova, V.; Jasikova, L.; Juranova, E. Preliminary Study of Sars-Cov-2 Occurrence in Wastewater in the Czech Republic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5508.
 2. Gharwalová Lucia, Juranová Eva, Mlejnková Hana, Očenášková Věra, Sovová Kateřina, Vašíčková Petra: Optimalizace způsobu odběru vzorků pro monitorování viru SARS-COV-2 v odpadních vodách. TZB-info, 1. 11. 2021. (https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/23005-optimalizace-zpusobu-odberu-vzorku-pro-monitorovani-viru-sars-cov-2-v-odpadnich-vodach)
 3. Gharwalová Lucia, Juranová Eva, Mlejnková Hana, Očenášková Věra, Sovová Kateřina, Vašíčková Petra: Optimalizace způsobu odběru vzorků pro monitorování viru SARS-COV-2 v odpadních vodách. Prezentace na konferenci VODA 2021. Litomyšl 22.11-24. 11. 2021.
 4. Gharwalova L., Mlejnkova H., Jasikova L.,Pumann P., Fojtik T., Makovcova M., Juranova E.: Mikrobiologická kvalita vodních ploch na území hlavního města Prahy. In: Sborník abstraktů konference Mikrobiologie vody a prostředí 2021. Malá Morávka, 9. - 11. 6. 2021, s. 22. ISBN 978-80-87402-81-8
 5. Gharwalová L., Mlejnková H., Sovová K., Vašíčková P., Očenášková V., Juranová E.: Detection of SARS-CoV-2 in wastewater in the Czech Republic. Prezentace na 5th Sustainable Business & Circular Economy series: WASTEWATER MANAGEMENT. 13. 10. 2021, on-line.
 6. Mlejnková, H., Sovová, K., Vašíčková, P., Gharwalová, L., Očenášková, V., Juranová, E.: MONITORING KORONAVIRU V ODPADNÍCH VODÁCH NA ČOV V ČR. In: Analytika odpadů VII. 21. - 22. 10. 2021, Kutná Hora, s. 30-37.
 7. Mlejnková, H., Sovová, K., Jašíková, L., Vašíčková, P., Očenášková, V., Gharwalová, L., Fialová, A., Juranová, E.: MONITORING KORONAVIRU SARS-COV-2 V ODPADNÍCH VODÁCH V ČR PRO VYUŽITÍ V SYSTÉMU VČASNÉHO PROTIEPIDEMICKÉHO VAROVÁNÍ. SOVAK 7–8/2021, s. 34-39. ISSN 1210–3039.
 8. Mlejnková, H., Sovová, K., Jašíková, L., Vašíčková, P., Očenášková, V., Juranová, E., Fialová, A.: KORONAVIRUS SARS-CoV-2 V ODPADNÍCH VODÁCH V ČR. In. Vodárenská biologie 2021. 10. - 11. 2. 2021, Praha, s. 33-40. ISBN 978-80-88238-19-5
 9. MLEJNKOVÁ, H., SOVOVÁ, K., OČENÁŠKOVÁ, V., JURANOVÁ, E., JAŠÍKOVÁ, L., VAŠÍČKOVÁ, P. a FIALOVÁ, A. Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2021, roč. 63, č. 1, str. 50–52. ISSN 0322-8916.
 10. Lian Lundy, Despo Fatta-Kassinos, Jaroslav Slobodnik, Popi Karaolia, Lubos Cirka, Norbert Kreuzinger, Sara Castiglioni, Lubertus Bijlsma, Valeria Dulio, Genevieve Deviller, Foon Yin Lai, Nikiforos Alygizakis, Manuela Barneo, Jose Antonio Baz-Lomba, Frederic Béen, Marianna Cíchová, Kelly Conde-Pérez, Adrian Covaci, Erica Donner, Andrej Ficek, Francis Hassard, Annelie Hedström, Félix Hernandez, Veronika Janská, Kristen Jellison, Jan Hofman, Kelly Hill, Pei-Ying Hong, Barbara Kasprzyk-Hordern, Stoimir Kolarević, Jan Krahulec, Dimitra Lambropoulou, Rosa de Llanos, Tomáš Mackuľak, Lorena Martinez-García, Francisco Martínez, Gertjan Medema, Adrienn Micsinai, Mette Myrmel, Mohammed Nasser, Harald Niederstätter, Leonor Nozal, Herbert Oberacher, Věra Očenášková, Leslie Ogorzaly, Dimitrios Papadopoulos, Beatriz Peinado, Tarja Pitkänen, Margarita Poza, Soraya Rumbo-Feal, Maria Blanca Sánchez, Anna J. Székely, Andrea Soltysova, Nikolaos S. Thomaidis, Juan Vallejo, Alexander van Nuijs, Vassie Ware, Maria Viklander: Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making, Water Research, Volume 199, 2021, 117167, ISSN 0043-1354, https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117167. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421003651)
 11. Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making,
 12. Water Research, Volume 199, 2021, 117167, ISSN 0043-1354, https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117167. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421003651)
 13. Mlejnková H., Sovová K., Vašíčková P., Gharwalová, L., Očenášková V., Jašíková L., Juranová E.: Monitoring of SARS-CoV-2, noroviruses and adenoviruses in wastewater in the Czech Republic. Prezentace na konferenci 17th International Conference on Environmental Science and Technology, 1. - 4. 9. 2021, Athens.
 14. Mlejnková Hana, Sovová Kateřina, Gharwalová Lucia, Jašíková Lucie, Vašíčková Petra, Fialová Alena: Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách ČR. In: Sborník abstraktů konference Mikrobiologie vody a prostředí 2021. Malá Morávka, 9. - 11. 6. 2021, s. 14-15. ISBN 978-80-87402-81-8
 15. Vašíčková, P., Hrdý, J., Krásna M., Sovová, K., Gharwalová, L., Mlejnková, H. (2021): Metodický postup analýzy odpadních vod na přítomnost specifických oblastí genomu viru SARS-CoV-2. Metodika schválena MZ ČR 11. 1. 2022 (sp. zn. MZDR 799/2022/OVZ).
 16. Natalie Lowe and Vladmir Bencko. Using Wastewater Based Epidemiology as an Upcoming Tool for the Prediction and Control of Covid-19 Disease Outbreaks. Am J Biomed Sci & Res. 2021 - 14(2). AJBSR.MS.ID.001975. DOI:10.34297/AJBSR.2021.14.001975.
 17. Jakub Hrdy, Petra Vasickova, Virus detection methods for different kinds of food and water samples – The importance of molecular techniques, Food Control, Volume 134, 2022,108764, ISSN 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108764.
 18. Bencko, V., Šíma, P., Bušová, M. 2021: Epidemie, pandemie: poučení z historie infekčních nemocí. Hygiena, 2021. 66(2), s. 48-54.
 19. ZVĚŘINOVÁ MLEJNKOVÁ, H., GHARWALOVÁ, L., SOVOVÁ, K., VAŠÍČKOVÁ, P., HRDÝ, J., KRÁSNA, M., OČENÁŠKOVÁ, V., BENCKO, V., TUČEK, M., BUŠOVÁ, M. a JURANOVÁ, E. Využití monitoringu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách z ČOV různých kategorií pro sledování vývoje epidemické situace v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2022, roč. 64, č. 2, str. 4–9. ISSN 0322-8916
 20. Hana Zvěřinová Mlejnková, Kateřina Sovová, Lucia Gharwalová, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Alena Fialová, Eva Juranová: DETEKCE VIRŮ V ODPADNÍCH VODÁCH V ČR JAKO NÁSTROJ VČASNÉHO EPIDEMICKÉHO VAROVÁNÍ. In: Vodáresnká biologie 2022, Praha. 10. - 1. 2. 2022.
 21. MLEJNKOVÁ, H., SOVOVÁ, K., GHARWALOVÁ, L., JAŠÍKOVÁ, L., VAŠÍČKOVÁ, P., FIALOVÁ, A. Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách ČR. In Jašíková, L., Mlejnková, H. Mikrobiologie vody a prostředí 2021. Malá Morávka, 9. 6. 2021. Praha: VÚV TGM, v.v.i., 2021, s. 14-15. ISBN 978-80-87402-81-8.
 22. Mlejnková, H. a kol. : Využití odpadních vod jako diagnostického média. Přednáška na semináři aplikované ekologie PřF UK, 2. 5. 2022.
 23. Využití monitoringu viru Kateřina Sovová, Hana Zvěřinová Mlejnková, Petra Vašíčková, Jakub Hrdý, Magdaléna Krásna, Věra Očenášková, Eva Juranová a kol.: SARS-CoV-2 v odpadních vodách z ČOV pro sledování vývoje epidemie v ČR a včasné epidemiologické varování. Přednáška na semináři, Lékařský dům, 5/2022 (doplnit údaje)
 24. Hana Zvěřinová Mlejnková a kol.: Využití monitoringu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách z ČOV pro sledování vývoje epidemie v ČR a včasné epidemiologické varování. Přdnáška na Odborném semináři Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze, 11. 5. 2022.
 25. Hana Zvěřinová Mlejnková, Kateřina Sovová, Petra Vašíčková, Vojtěch Valášek: Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách na ČOV v ČR. In: odborný seminář s diskusí ODPADNÍ VODY A SARS-CoV-2, SZÚ, 10. 5. 2022.
 26. Kateřina Sovová, Petra Vašíčková, Hana Zvěřinová Mlejnková, Věra Očenášková, Eva Juranová: Monitoring of SARS-CoV-2 in wastewater in the Czech Republic. In: Czech – Israeli Seminar on Potential benefits and dilemmas in the development of a national viruses control system via sewage technologies for treatment of drinking water and waste water (technologies that are developed and used in Israel), on line, 25. 5. 2022.
 27. HANA ZVĚŘINOVÁ MLEJNKOVÁ, KATEŘINA SOVOVÁ, PETRA VAŠÍČKOVÁ, JAKUB HRDÝ, MAGDALÉNA KRÁSNA, VĚRA OČENÁŠKOVÁ, VLADIMÍR BENCKO, MILAN TUČEK, MILENA BUŠOVÁ, EVA JURANOVÁ: Monitoring koronaviru na ČOV v ČR. In: Webinář CzWA Epidemiologický význam detekce koronavirů v odpadních vodách – výhled do budoucna, 27. 6. 2022, on line
 28. Zvěřinová Mlejnková, H., Sovová, K., Valášek, V., Vašíčková, P., Očenášková, V., Bušová, M., Tuček, M., Bencko, V., Juranová, E.: Využití monitoringu odpadních vod pro sledování vývoje epidemie. In: Sborník konference Vodárenská biologie 2023. 9.-10.2023, Praha, s. 118-123. (pdf document, 578 kB)

Results presentation

 1. Záznam z webináře CzWA „Epidemiologický význam detekce koronavirů v odpadních vodách – výhled do budoucna“, 2. část: www.youtube.com
Last update: 12 January 2024

Contact

T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Czech Republic

http://www.vuv.cz

Project leader

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technically provides

TGM WRI Hydroecological
Information System
(WRI HEIS)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution. Design: Jiří Picek. 2022. Photo: members of project team, unless stated otherwise. Visits of pages