CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Implementace

Implementace projektu v roce 2024:

Probíhá orientační stanovení RNA SARS-CoV-2 1x měsíčně na nátoku na ČOV Brno – viz graf

1) Přednáška pro Spolek pro efektivní altruismus: Biosafety & data: včasná reakce na pandemie skrze monitoring odpadních vod. 17.2.2024, 1. LF UK Praha

2) Aktualizace webových stránek na webu VÚV (HEIS): zde

3) Aktualizace webových stránek na webu Evropské komise: https://wastewater-observatory.jrc.ec.europa.eu/#/dashboards/2

Implementace projektu v roce 2023:

Probíhá orientační stanovení RNA SARS-CoV-2 1x měsíčně na nátoku na ČOV Brno – viz graf

Proběhla prezentace souhrnných výsledků:

1) Zvěřinová Mlejnková, H., Sovová, K., Valášek, V., Vašíčková, P., Očenášková, V., Bušová, M., Tuček, M., Bencko, V., Juranová, E.: Využití monitoringu odpadních vod pro sledování vývoje epidemie. In: Sborník konference Vodárenská biologie 2023. 9.-10.2023, Praha, s. 118-123.

2) Odeslán článek do Water Research X:
Kateřina Sovová, Petra Vašíčková, Vojtěch Valášek, David Výravský, Věra Očenášková, Eva Juranová, Milena Bušová, Milan Tuček, Vladimír Bencko, Hana Zvěřinová Mlejnková: SARS-CoV-2 wastewater surveillance in the Czech Republic: Spatial and temporal differences in the SARS-CoV-2 RNA concentration in wastewater and relation to wastewater parameters and clinical data.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.2.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů