Záplavová území

Data ke stažení

Zde dostupná data ke stažení představují aktuální verzi evidence. Dostupné starší verze evidence jsou k dispozici ke stažení pod odkazem "Archiv" (jsou-li k dispozici). Data ke stažení jsou komprimována do zip souborů.

Data ke stažení
Druh Název Formát Velikost Datum Odkaz
Datová sada Záplavová území: úseky vodních toků dle stanovení vodoprávních úřadů, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 16,5  MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Záplavová území pro Q5, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 102 MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Záplavová územípro Q20, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 109 MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Záplavová území pro Q100, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 111 MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Záplavová území pro Q500, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 27,9 MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Aktivní zóny záplavových území, referenční datum 28.11.2022 shp, xml, pdf 59 MB 3.2.2023 Stažení dat
Datová sada Záplavová území největší zaznamenané přirozené povodně, referenční datum 30.8.2017 shp 7,77 MB 30.10.2017 Stažení dat
Dokumentace Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. pdf 2,96 MB 27.4.2022 Stažení dat
Služby WMS Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WMS https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll
Služby WFS Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WFS https://ags2.vuv.cz/arcgis/services/isvs_voda/isvs_voda/MapServer/WFSServer
Zobrazení dat online a další informace k těmto datům naleznete na stránkách heis.vuv.cz Odkaz

Přehled použitých formátů dat
Typ dat Formát Formát - popis Poznámka
Geografická shp Esri Shapefile (Esri ArcView)
Atributní txt Textový soubor s oddělovačem (středník nebo tabulátor) a s hlavičkou v prvním řádku
Rastrová tif Rastr nebo georeferencovaný rastr (TIFF)
Metadata xml Extensible Markup Language (W3C)
Dokumentace pdf Portable Document Format (Adobe)
Poznámka: Datová sada může, v závislosti na charakteru dat, obsahovat pouze některé z uvedených typů datových souborů.

Upozornění: Data lze používat pouze v souladu s uvedenými informacemi o datech (metadaty).

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 3.2.2023
Technické zabezpečení: HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM a DIBAVOD.
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2023.