Index:  software
Výsledky vyhledávání

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.
Stránky projektu  Efektivita
Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti - projekt QJ1520268
Stránky projektu  Rizika zásobování pitnou vodou
Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou - projekt VI20192022159
Stránky projektu  Vodní zdroje v Karlovarském kraji
Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje - projekt QJ1520318
Stránky projektu  Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha - projekt VI20172020097
Stránky projektu  Invazní raci a ryby
Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů
Stránky projektu  Emise
Emise a jejich dopad na vodní prostředí - projekt QJ1220346
Stránky projektu  Vodní stopa
Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy - projekt QJ1520322
Stránky projektu  Spotřeba vody
Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody - projekt TD020113
Stránky projektu  Výzkum a ochrana hydrosféry
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - projekt MZP0002071101

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky