22.3.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

6.3.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny zbývající texty v anglické verzi stránek a zároveň byla do aktualit doplněna informace o realizované přednášce na ČRS.

Viz záložka „Aktuality“ (vč. anglické verze) na stránkách projektu.

24.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn tematický kalendář „Raci 2023“ a dále byly doplněny texty v anglické verzi stránek (na doplnění některých dílčích částí textů v anglické verzi stránek se ještě dále pracuje).

Viz anglická verze stránek a záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.2.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

9.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny a aktualizovány informace o aktuálně probíhajících činnostech na jednotlivých lokalitách. Doplněny byly též informace a prezentace z účasti na konferencích.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

7.2.2023

Zpřístupnění stránek projektu Kanály.

Byly zveřejněny stránky projektu „Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči“, zkráceně „Kanály“.

Viz stránky projektu.

3.2.2023

Úprava zobrazení legendy ve službách WMS.

Upravili jsme způsob publikace legendy ve službách WMS. Legenda se nyní zobrazuje také v aplikaci QGIS, v níž její zobrazení dosud nebylo funkční.

Popis a adresy lsužeb WMS viz nabídka Databáze > Služby WMS.

2.2.2023

Aktualizace nápovědy portálu HEIS VÚV.

Na stránkách portálu HEIS VÚV jsme, v návaznosti na změny ve struktuře a uspořádání portálu provedené v průběhu minulého roku, aktualizovali nápovědu. Viz odkaz „Nápověda“ v horní části hlavní stránky portálu.

25.1.2023

Zpřístupnění stránky projektu IMDUKR.

Byly zveřejněny stránky projektu „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

18.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly doplněny výstupy projektu (přílohy souhrnné zprávy projektu).

Viz záložka „Výstupy projektu COVMON“ na stránkách projektu.

16.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

11.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o články a dokumenty ke stažení.

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

9.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o audiovizuální materiály (videa).

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

3.1.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí“ byly přidán odkaz na nově publikovaný článek.

Viz záložka „Výstupy na stránkách projektu.

21.12.2022

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Výstupy“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

16.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.12.2022

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byly doplněny výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.12.2022

Úpravy zobrazení podkladových map.

Vzhledem ke změnám v licenční politice vztahující se k použití mapových služeb „mapy.cz“ (omezení možností bezplatného použití) jsme tento podklad z mapových pohledů, kde byl dosud k dispozici, odstranili a nahradili jej podklady ČÚZK (pro území ČR) a OpenStreetMap (zejména zahraniční oblasti). U většiny mapových pohledů byly tyto podklady použity již dříve a u těchto mapových pohledů k žádné změně nedochází.

1.12.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.11.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly aktualizovány informace a meteriály (katalog) k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

25.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

23.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu a zároveň byla anglická verze stránek také doplněna o komentáře výsledků.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

další...