20.9.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byl doplněn výstup „Databáze vybraných závlahových soustav a objektů“ a dále také informace k připravované putovní výstavě.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.9.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna záložka "Výstava a katalog".

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

12.9.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

2.9.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

29.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu a přidány grafy s přepočtem na 100 tis. obyvatel.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

26.8.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl doplněn mapový výstup „Raci - mapa nálezů račího moru v letech 2017 až 2020“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

24.8.2022

Zpřístupnění stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Byly zveřejněny stránky projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ (zkráceně „Raci / Crayfish 2022“).

Viz stránky projektu.

22.8.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projrktu byly doplněny aktuální informace - Implementation Plan for cluster of excellence RedCoPollutants a aktualizace Who-is-Who brochure.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

18.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu. Zároveň byla také upravena struktura stránek (oddělení popisu monitoringu od aktuálních výsledků na samostatnou záložku).

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

8.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

4.8.2022

Zpřístupnění stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Byly zveřejněny stránky projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“).

Viz stránky projektu.

28.7.2022

Doplnění výstupů na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byl doplněn soubor map atmosférické depozice o mapy pro arsen a nikl.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

25.7.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl doplněn článek „Long-term changes in the prevalence of the crayfish plague pathogen and its genotyping in invasive crayfish species in Czechia“, která právě vyšel v časopisu Neobiota.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

19.7.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byl doplněn výstup „Soubor map Závlahy ČR“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.7.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byl doplněn výstup "Soubor map ČR".

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.7.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl proveden update nálezové databáze a byly publikovány poslední nálezy od uživatelů mobilní aplikace.

Viz záložky „Aktuality“ a „Nálezy“ na stránkách projektu.

29.6.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny výstupy "Soubor map Čáslavsko" a "Soubor map Ploučnice".

Viz záložka „Výstupy“ na stránky projektu.

29.6.2022

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity III projektu byla doplněna záložka „Výsledky“.

Viz záložky „Aktivita III“ - „Výsledky“ na stránkách projektu.

28.6.2022

Zpřístupnění stránek projektu Závlahy.

Byly zveřejněny stránky projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ (zkráceně „Závlahy“).

Viz stránky projektu.

10.06.2022

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

3.6.2022

Aktualizace uživatelského rozhraní a obsahu portálu HEIS VÚV.

Stránky portálu HEIS VÚV jsme upravili po stránce struktury i obsahu. Cílem úprav bylo zejména jejich zpřehlednění. Bylo realizováno zjednodušení struktury stránek (vypuštění druhé úrovně vodorovné nabídky, přeskupení obsahu) a zároveň proběhla dílčí revize obsahu. Další, již drobnější úpravy portálu budou ještě v následujícím období následovat, provoz portálu by však neměly nijak omezit.

2.6.2022

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální výstupy (článek a poster).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

další...