11.03.2024

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

8.3.2024

Pozvánky na závěrečné semínáře projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložce „Aktuálně“ zveřejněny pozvánky na závěrečné semináře projektu, které se uskuteční 4.4.2024 v Českých Budějovicích a 11.4.2024 v Praze.

Viz záložka „Aktuality“ stránkách projektu.

4.3.2024

Doplnění prezentace z interního semináře na téma hodnocení stavu povrchových vod podle požadavků Rámcové směrnice.

Na stránky jsme doplnili prezentaci z interního semináře „Hodnocení stavu povrchových vod podle požadavků Rámcové směrnice a další související činnosti VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS“.

29.2.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla aktualizována záložka "Implementace projektu".

Viz záložka „Implementace projektu“ na stránkách projektu.

19.2.2024

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace o novinkách v předpisech týkajících se vzorkování.

Viz odkaz stránky projektu.

7.2.2024

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

31.1.2024

Zpřístupnění stránek projektu Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních.

Byly zveřejněny stránky projektu „Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních“.

Viz stránky projektu.

31.1.2024

Zpřístupnění stránek Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky.

Byly zveřejněny stránky „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky“.

Viz stránky plánu.

31.1.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla doplněna záložka "Implementace projektu".

Viz záložka „Implementace projektu“ na stránkách projektu.

31.1.2024

Aktualizace stránek projektu Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

Na stránkách projektu byly na záložku „Výstupy“ doplněny články, které vzniky v rámci projektu.

Viz stránky projektu.

12.1.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla doplněna do seznamu nová publikace.

Viz záložka „Publikace a prezentace výsledků“ na stránkách projektu.

12.1.2024

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Přírodní koupání v pražských řekách a rybnících“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

20.12.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložkách „Aktuálně“ a „Výstupy“ doplněny aktuální informace o průběhu prací na jednotlivých loklitách (včetně fotogalerií) a informace o ralizovaných přednáškách a článcích.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.12.2023

Aktualizace stránek projektu PESPOM.

Na stránkách projektu byly na záložce „Výstupy“ aktualizovány některé mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží, aktualizovány byly také související informace na stránce.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.12.2023

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

7.12.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

21.11.2023

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stánkách projektu „Rámcová směrnice“ byly doplněny vlivy, výjimky a opatření u útvarů podzemních a povrchových vod.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

20.11.2023

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny realizované výstupy s právní ochranou (užitné vzory).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.10.2023

Aktualizace stránek projektu PESPOM.

Na stránkách projektu byly na záložce „Výstupy“ doplněny další mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

10.10.2023

Rozšíření podkladových map mapového prohlížeče o OpenStreetMap (OSM).

Dostupné podkladové mapy v mapovém prohlížeči (v režimu zobrazení „HVMAP“) jsme doplnili o mapu OpenStreetMap (OSM). Tato podkladová mapa může být užitečná zejména při práci s mapou v pohraničních oblastech mimo území ČR, kam ostatní podkadové mapy nedosahují.

Viz „Mapa VH a ochrana vod“ dostupná z hlavní stránky portálu (změna zobrazení podkladové mapy se provádí tlačítkem „Podkladové mapy“ v horní části mapového okna).

další...