7.12.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

21.11.2023

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stánkách projektu „Rámcová směrnice“ byly doplněny vlivy, výjimky a opatření u útvarů podzemních a povrchových vod.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

20.11.2023

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny realizované výstupy s právní ochranou (užitné vzory).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.10.2023

Aktualizace stránek projektu PESPOM.

Na stránkách projektu byly na záložce „Výstupy“ doplněny další mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

10.10.2023

Rozšíření podkladových map mapového prohlížeče o OpenStreetMap (OSM).

Dostupné podkladové mapy v mapovém prohlížeči (v režimu zobrazení „HVMAP“) jsme doplnili o mapu OpenStreetMap (OSM). Tato podkladová mapa může být užitečná zejména při práci s mapou v pohraničních oblastech mimo území ČR, kam ostatní podkadové mapy nedosahují.

Viz „Mapa VH a ochrana vod“ dostupná z hlavní stránky portálu (změna zobrazení podkladové mapy se provádí tlačítkem „Podkladové mapy“ v horní části mapového okna).

13.9.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložce „Výstupy“ doplněn text článku „Naši vs. invazní raci v České republice“, který vyšel v čísle 4/2023 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.9.2023

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Vliv odpadních vod na mikrobiální kontaminaci Vltavy pod Prahou“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

7.9.2023

Aktualizace stránek projektu IMDUKR.

Na stránkách projektu byla doplněna datová sada ke stažení „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

28.07.2023

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

21.7.2023

Aktualizace evidence Koupací oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Koupací oblastiů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.7.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložce „Aktuality“ doplněny fotografie z návštěvy zástupce norského partnera projektu a dále byly doplněny překlady textů aktualit v anglické verzi stránek.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.7.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Aktuality“ doplněny informace o návštěvě zástupce norského partnera projektu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Aktuality“ doplněny informace o dalších realizovaných přednáškách, tentokrát v Zákolanech a v Aveiru v Portugalsku.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn nový článek „Optimalizační síťový model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů“, který vyšel v čísle 3 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace obsahu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byl doplněn ukazatel („semafor“) aktuálního stavu výsledků měření (zkušební provoz DaphTox).

Viz záložka „DaphTox“ na stránkách projektu.

31.5.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn nový leták „Naši vs. invazní raci v Česku“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

5.5.2023

Zpřístupnění stránek projektu Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

Byly zveřejněny stránky projektu „Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci“, zkráceně „Dotace zdrojů PZV“.

Viz stránky projektu.

4.5.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránky projektu byla doplněna souhrnná zpráva projektu.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna záložka VTEI a aktualizována metodika.

Viz záložky „Výstupy" - „Metodika“ a „Výstupy" - „VTEI" na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

další...