31.5.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn nový leták „Naši vs. invazní raci v Česku“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

5.5.2023

Zpřístupnění stránek projektu Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

Byly zveřejněny stránky projektu „Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci“, zkráceně „Dotace zdrojů PZV“.

Viz stránky projektu.

4.5.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránky projektu byla doplněna souhrnná zpráva projektu.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna záložka VTEI a aktualizována metodika.

Viz záložky „Výstupy" - „Metodika“ a „Výstupy" - „VTEI" na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

19.4.2023

Zpřístupnění stránky projektu PESPOM.

Byly zveřejněny stránky projektu „Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje“ (zkráceně „PESPOM“). Na stránkách byla zároveň publikována první část mapových výstupů.

Viz stránky projektu.

3.4.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránky projektu byly přidány mapy rizikovosti mezipovodí vodních útvarů z hlediska atmosférické depozice pro jednotlivé ukazatele.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

6.3.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny zbývající texty v anglické verzi stránek a zároveň byla do aktualit doplněna informace o realizované přednášce na ČRS.

Viz záložka „Aktuality“ (vč. anglické verze) na stránkách projektu.

24.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn tematický kalendář „Raci 2023“ a dále byly doplněny texty v anglické verzi stránek (na doplnění některých dílčích částí textů v anglické verzi stránek se ještě dále pracuje).

Viz anglická verze stránek a záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.2.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

9.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny a aktualizovány informace o aktuálně probíhajících činnostech na jednotlivých lokalitách. Doplněny byly též informace a prezentace z účasti na konferencích.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

7.2.2023

Zpřístupnění stránek projektu Kanály.

Byly zveřejněny stránky projektu „Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči“, zkráceně „Kanály“.

Viz stránky projektu.

3.2.2023

Úprava zobrazení legendy ve službách WMS.

Upravili jsme způsob publikace legendy ve službách WMS. Legenda se nyní zobrazuje také v aplikaci QGIS, v níž její zobrazení dosud nebylo funkční.

Popis a adresy lsužeb WMS viz nabídka Databáze > Služby WMS.

2.2.2023

Aktualizace nápovědy portálu HEIS VÚV.

Na stránkách portálu HEIS VÚV jsme, v návaznosti na změny ve struktuře a uspořádání portálu provedené v průběhu minulého roku, aktualizovali nápovědu. Viz odkaz „Nápověda“ v horní části hlavní stránky portálu.

25.1.2023

Zpřístupnění stránky projektu IMDUKR.

Byly zveřejněny stránky projektu „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

18.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly doplněny výstupy projektu (přílohy souhrnné zprávy projektu).

Viz záložka „Výstupy projektu COVMON“ na stránkách projektu.

16.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

11.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o články a dokumenty ke stažení.

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

9.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o audiovizuální materiály (videa).

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

3.1.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí“ byly přidán odkaz na nově publikovaný článek.

Viz záložka „Výstupy na stránkách projektu.

další...