25.1.2023

Zpřístupnění stránky projektu IMDUKR.

Byly zveřejněny stránky projektu „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

18.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly doplněny výstupy projektu (přílohy souhrnné zprávy projektu).

Viz záložka „Výstupy projektu COVMON“ na stránkách projektu.

16.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

11.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o články a dokumenty ke stažení.

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

9.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o audiovizuální materiály (videa).

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

3.1.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí“ byly přidán odkaz na nově publikovaný článek.

Viz záložka „Výstupy na stránkách projektu.

16.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.12.2022

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byly doplněny výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.12.2022

Úpravy zobrazení podkladových map.

Vzhledem ke změnám v licenční politice vztahující se k použití mapových služeb „mapy.cz“ (omezení možností bezplatného použití) jsme tento podklad z mapových pohledů, kde byl dosud k dispozici, odstranili a nahradili jej podklady ČÚZK (pro území ČR) a OpenStreetMap (zejména zahraniční oblasti). U většiny mapových pohledů byly tyto podklady použity již dříve a u těchto mapových pohledů k žádné změně nedochází.

1.12.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.11.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly aktualizovány informace a meteriály (katalog) k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

25.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

23.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu a zároveň byla anglická verze stránek také doplněna o komentáře výsledků.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.11.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna anglická verze metodiky (Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství).

Viz záložka „Výstupy - Metodika“ na stránkách projektu.

11.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

4.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

26.10.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byl doplněn soubor úplného textu katalogu k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

25.10.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly aktualizovány materiály (katalog, finální texty jednotlivých kapitol) k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

24.10.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

13.10.2022

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl doplněna informace o článku „Bilance zdrojů podzemní vody a potřeb pro pitné účely v podmínkách klimatické změny“, který vyšel v čísle 5/2022 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.10.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

další...