Databázové zpracování dat
Kontroly, zpracování, vyhodnocení dat

Zpracování dat

Oddělení HEIS VÚV nabízí možnosti hromadného zpracování datových sad a databází. Zpracování je prováděno s využitím relačního databázového systému Oracle. Zpracování dat obsahuje zejména násldující činnosti:

Vzhledem k tomu, že zpracování dat je prováděno prostředky relačního databázového systému Oracle, je vždy zajištěna integrita a konzistence dat, zpracování je rychlé a v neposlední řadě eliminuje chyby, které do dat v podstatě vždy vnáší jejich ruční zpracování.

Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.


Datum poslední aktualizace stránky: 4.8.2016