Vývoj software
Vývoj softwarových nástrojů a aplikací

Software

Jednou z klíčových činností oddělení HEIS VÚV se v poslední době stala oblast vývoje a následné realizace nástrojů typu software. Byl vyvinut modulární systém softwarových nástrojů VSTOOLS, na jehož základě bylo realizováno již několik aplikací zaměřených zejména na hodnocení množství a jakosti povrchových vod. Do konce roku 2011 probíhaly práce zejména v rámci řešení výzkumného záměru, ale také na zakázku pro externího objednatele. V současné době pokračuje vývoj software v rámci řešení několika dalších výzkumných projektů (projekty TAČR, bezpečnostní výzkum).

V souvislosti s požadavky řady vypisovaných výzev k podávání nabídek na výzkumné projekty na tvorbu aplikačních výstupů nabízíme možnost vývoje a realizace výstupů typu software jako jednoho z požadovaných výstupů projektů.

Ukázkou již realizovaného software je například aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem VSTOOLS.KOMJAK, která je, včetně datových sad nezbytných pro výpočty, dostupná ke stažení na portálu Informační podpory stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem "http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob" Odkaz

Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.


Datum poslední aktualizace stránky: 4.8.2016