Přehled služeb
Přehled poskytovaných služeb

V následujícím přehledu je uveden seznam služeb poskytovaných HEIS VÚV. Jednotlivé služby (skupiny služeb) jsou pak podrobněji popsány na samostatných stránkách dostupnných prostřednictvím odkazů v levé části okna.

Poskytované služby lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to jednak služby poskytované volně a dále pak služby poskytované po dohodě s oddělením HEIS VÚV.

Volně poskytované služby
Více viz odkazy níže, všechny uvedené služby jsou volně dostupné prostřednictvím tohoto portálu.
Online prohlížení dat prostřednictvím portálu HEIS VÚV Více informací
Poskytování datových sad ke stažení Více informací
Poskytování dat prostřednictvím služeb WMS Více informací
Služby poskytované na základě dohody
Více viz odkazy níže, v případě zájmu o využití těchto služeb kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty
Přístup k datům a prostředkům databázového serveru Oracle Více informací
Databázové zpracování dat Více informací
Realizace interaktivních výstupů Více informací
Provádění speciálních analýz Více informací
Vývoj software Více informací
Služby poskytované pro podporu veřejné správy
Více viz odkazy níže, služby jsou určeny zejména orgánům veřejné správy.
Vedení a zpřístupnění vybraných evidencí ISVS-VODA Více informací
Informační podpora stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem Více informací

Datum poslední aktualizace stránky: 22.4.2016