Připojení k db serveru
Přímé připojení do databáze Oracle

Oracle

Zpřístupnění dat v databázovém systému Oracle je vhodné pro pokročilejší uživatele, kteří potřebují vytvářet vlastní sql dotazy/příkazy. Prostředky databázového serveru Oracle lze využít také jako datové úložiště pro provoz externích specializovaných aplikací.

Nezbytnou podmínkou pro přístup k datům přímo do databáze Oracle je instalace vhodného klientského software na počítači uživatele. Pro práci s daty lze využít standardní nástroje, které umožňují připojení k databázovému serveru Oracle, jako jsou například SQL*Plus, QueryBuilder, SQL Developer nebo SQL Navigtor.

Dále lze zajistit uložení uživatelských dat a zároveň připojit k databázi specializované uživatelské aplikace určené pro práci s daty uloženými v relačním databázovém systému Oracle, realizované např. v prostředí Oracle Developer apod.

Poznámka: Referenční příručku jazyka SQL/PLSQL naleznete na těchto stránkách v kapitole „Služby - Dokumentace Oracle“.

Dostupnost služby:

Technické omezení: Pouze v rámci počítačové sítě VÚV (včetně poboček).

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.


Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017