Nabídka seminářů
Nabídka seminářů a konzultací HEIS

Oddělení HEIS VÚV nabízí uživatelům ve VÚV TGM, v.v.i., možnost realizace seminářů/konzultací na následující témata (lze upravit podle požadavků uživatelů):

Uživatelské prostředí, aplikace
1Internetový Portál HEIS VÚV - vyhledávání dat a informací
2Uživatelské aplikace - možnosti vyhledávání, ukládání a editace dat (aplikace WEBMAP, iDATA, NAVIGÁTOR)
3Připojení vlastních analytických nástrojů do databáze HEIS
Data v HEIS VÚV (podle tématických celků)
4Povrchová voda: vodní toky a jejich povodí, nádrže, objekty na tocích
5Podzemní voda: hydrogeologické rajóny, útvary, objekty
6Chráněná území
7Množství povrchových a podzemních vod, odběry a vypouštění
8Jakost povrchových a podzemních vod
9Bodové zdroje znečištění, ČOV, vypouštění odpadních vod
10Plošné zdroje znečištění
Prezentace výstupů VÚV TGM, v.v.i.
11Databáze úkolů a jejich výstupů
12Možnosti prezentace výstupů úkolů VÚV na intrenetu/CD/DVD, zejména interaktivnívh map a dat

V případě zájmu se prosím obraťte na:

Ing. Pavel Richter
e-mail: pavel_richter@vuv.cz
tel.: 220 197 461

Ing. Jiří Dlabal
e-mail: jiri_dlabal@vuv.cz
tel.: 220 197 283

Datum poslední aktualizace stránky: 23.8.2017