Stránky projektu „Jakost surové vody“ byly na žádost ÈHMÚ k 8.2.2023 odstranìny. Pro data o jakosti surové vody kontaktujte ÈHMÚ - www.chmi.cz.