Semináře HEIS VÚV
Prezetace z již proběhlých seminářů

Dále naleznete prezentace z již proběhlých seminářů na téma HEIS VÚV.

Seminář „HEIS VÚV - Systém, data a publicita projektů“

12.12.2022, Praha

Prezentace: dokument pdf (3,9 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Systém, data a publicita projektů“

18.10.2022, Ostrava

Prezentace: dokument pdf (3,2 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Systém, data a publicita projektů“

7.6.2022, Brno

Prezentace: dokument pdf (3,5 MB)

Seminář „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“

24.6.2019, Praha

Pozvánka: dokument pdf (394 kB)
Prezentace - mobilní aplikace „Raci v ČR“: dokument pdf (4,7 MB)
Prezentace - publikace dat prostřednictvím sw Tableau: dokument pdf (2,9 MB)

Seminář „Dostupnost dat v HEIS VÚV: stav vod a emise do vodního prostředí“

22.2.2018, Praha

Ve čtvrtek 22.2.2018 byl uspořádán seminář se zaměřením na problematiku emisí do vody z pohledu dostupných dat, metodik a nástrojů pro vyhodnocení jejich vlivu na stav vod.

Prezentace: dokument pdf (3,8 MB)

Seminář „HEIS VÚV“

18.5.2017, Praha (ČVUT)

Ve čtvrtek 18.5.2017 byla pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci předmětu Čistota vod uspořádána přednáška na téma HEIS VÚV a dalších informačních systémů v oblasti vodního hospodářství.

Prezentace: dokument pdf (6,0 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Zajištění publicity a publikování výstupů a výsledků projektů řešených VÚV TGM, v. v. i.“

25.1.2017, Praha

Ve středu 25.1.2017 byl na pracovišti VÚV TGM, v. v. i., v Praze uspořádán semimář zaměřený na možnosti zajištění publicity projektů a publikování výstupů a výsledků projektů.

Prezentace: dokument pdf (2,3 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Zajištění publicity a publikování výstupů a výsledků projektů řešených VÚV TGM, v. v. i.“

19.1.2017, Ostrava

Ve čtvrtek 19.1.2017 byl na pobočce VÚV TGM, v. v. i., v Ostravě uspořádán semimář zaměřený na možnosti zajištění publicity projektů a publikování výstupů a výsledků projektů.

Prezentace: dokument pdf (1,9 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Zajištění publicity a publikování výstupů a výsledků projektů řešených VÚV TGM, v. v. i.“

13.1.2017, Brno

V pátek 13.1.2017 byl na pobočce VÚV TGM, v. v. i., v Brně uspořádán semimář zaměřený na možnosti zajištění publicity projektů a publikování výstupů a výsledků projektů.

Prezentace: dokument pdf (1,9 MB)

Seminář „HEIS VÚV - Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v. v. i.“

19.1.2012, Praha

Ve čtvertek 19.1.2012 byl uspořádán seminář zaměřený na prezentaci informačního systému HEIS VÚV, možností jeho využití, rozsahu zajišťovaných činností a prezentaci publikovaných dat.

Prezentace: dokument pdf (1,8 MB)

Seminář „Vývoj nástrojů pro hodnocení množství a jakosti vod“

18.11.2010, Praha

Ve čtvrtek 18.11.2010 se uskutečnil seminář zaměřený na HEIS VÚV a možnosti jeho využití v oblasti hodnocení množství a jakosti vod.

Prezentace: dokument pdf (3,6 MB)

Seminář „HEIS VÚV“

22.5.2007, Brno

V úterý 22.5.2007 se na pobočce VÚV TGM v Brně uskutečnil seminář zaměřený na seznámení uživatelů s HEIS VÚV.

Prezentace: dokument pdf (10,2 MB)

Seminář „HEIS VÚV“

7.6.2006, Praha

Ve středu 7.6.2006 se na pracovišti VÚV TGM v Praze uskutečnil seminář zaměřený na seznámení uživatelů s HEIS VÚV.

Prezentace: dokument pdf (10,1 MB)


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 12.12.2022