Výběr objektů v mapě

Mapové okno

Objekty můžete z mapy vybírat pomocí nástrojů popsaných na obrázku. Vybrané objekty se v mapě zvýrazní - probarví se odlišnou barvou, zpravidla žlutě. Zároveň se k vybraným objektům načtou do nového okna připojená tabulková data.

V mapových pohledech zobrazených v rozšířeném režimu můžete postupným klikáním na názvy vrstev v legendě při současném stisknutí klávesy Ctrl zvolit pro výběr objektů více mapových vrstev najednou. Zvolit pro výběr můžete také najednou všechny vrstvy vybrané skupiny tak, že v legendě označíte myší místo konkrétní vrstvy název dané skupiny vsrtev. V mapových pohledech zobrazených v základním režimu lze vybírat vždy pouze z jedné zvolené vrstvy.

Při výběru objektů můžete také přidat další objekty k již existujícímu výběru tak, že při výběru dalších objektů (vymezování oblasti výběru) podržíte stisknutou klávesu Ctrl. Takto lze kombinovat různé způsoby vymezení výběru (objekt, obdélníková oblast, linie, polygon, kruh).

Poznámky: Pokud máte okno pro tabulková data zobrazené již před provedením výběru, např. jste jej nezavřeli po předchozím výběru, může se stát, že zůstane ukryté pod aktivním oknem internetového prohlížeče. V tomto případě pro zobrazení tabulkových dat toto okno najděte a aktivujte. V základním režimu je možné provádět výběr objektů pouze kliknutím na konkrétní objekt nebo vymezením obdélníkové oblasti.

Datum poslední aktualizace stránky: 11.8.2016