Zadávání dat (anotace)

Systém umožňuje kromě publikace také zadávání dat uživateli. Tato funkce je dostupná pouze účelově pro vybrané mapové pohledy.

V zobrazeném mapovém pohledu je možno provádět všechny operace jako v každém jiném mapovém pohledu na serveru (pan, zoom, hledání, zapínání a vypínání mapových vrstev apod.), navíc je však dostupná funkce tzv. anotací, umožňující uživateli vkládat informace o poloze objektů a jednoduché popisné údaje. Aktivace funkce vkládání objektů (anotací) se provede kliknutím na tlačítko (1). Následně se zobrazí lišta s ovládacími tlačítky pro vkládání objektů (anotací) (2). Lišta obsahuje dvě skupiny tlačítek - skupinu tlačítek pro vkládání objektů (anotací) (3) a skupinu tlačítek pro editaci existujících anotací a jejich načítání a ukládání (4), podrobněji viz dále.

Aktivace anotací

Při práci s anotacemi je prvním krokem otevření (načtení) uložených objektů (anotace). Načtení uložených anotací se provede kliknutím na tlačítko (5). Následně, není-li užvatel již přihlášen, se zobrazí dialog pro přihlášení (6). V dialogu je třeba zadat platné přihlašovací jméno/heslo a zadání potvrdit tlačítkem „OK“. Následně je zobrazeno okno pro výběr skupiny anotací k načtení (7). Výběr anotací k načtení (8) je třeba potvrdit tlačítkem OK (9). Anotace uložené na serveru jsou následně načteny do okna prohlížeče (10).

Načtení anotací

Nové anotace lze vložit použitím tlačítek pro vkládání anotací (1). Vložit lze anotace (objekty) typu bod, úsečka, kruh a otevřený nebo uzavřený polygon. Vložení anotace - bodového objektu se provede kliknutím na tlačítko (11). Anotaci (objekt) lze následně umístit do mapy kliknutím myši (12). Poté je zobrazen dialog (13) pro volbu typu a barvy značky objektu v mapě a pro zadání popisu objektu. Zadané údaje je třeba potvrdit tlačítkem OK (14).

Zadání a uložení anotací

Po vložení všech anotací (objektů) je třeba tyto vložené údaje uložit (všechna data anotací se ukládají na server). Uložení se provede kliknutím na tlačítko (15). Následně je zobrazen dialog pro výběr/zadání názvu ukládané skupiny anotací (16). Výběr skupiny anotací (17) a jejich uložení je třeba potvrdit stisknutím tlačítka OK (18).

Důležité poznámky a upozornění:


Datum poslední aktualizace stránky: 11.8.2016