Uložení a tisk mapy

Mapu zobrazenou v mapovém prohlížeči je možné uložit do souboru (jako obrázek) nebo přímo vytisknout (vytvořit tiskovou sestavu). Na následujícíh obrázcích jsou popsány prvky uživatelského rozhraní, pomocí nichž je možné vytvořit výstup mapy do souboru nebo na tiskárnu.

Funkce popsané na následujícím obrázku umožňují uložení zobrazené mapy do souboru. Po uložení mapy si ji můžete v libovolném grafickém editoru otevřít, upravit a vytisknout. Funkce tisku (se zachováním patřičného měřítka podle parametrů zadaných v dialogu pro ukládání obrázku) je běžnou funkcí grafických editorů, resp. prohlížeček (PaintShopPro, XnView,...).

Uložení mapy do souboru

Další možností uložení mapy jako obrázku je její sejmutí přímo z monitoru počítače. Vyberte okno s mapou a stiskněte klávesy Alt+PrintScreen. Tím se uloží do schránky obsah aktuálního okna a obrázek pak můžete vložit do libovolné aplikace/dokumentu, zpravidla příkazem „Úpravy - Vložit“ nebo stisknutím kláves Ctrl+V v cílové aplikaci. Obrázek se tímto postupem vloží včetně svého nejbližšího „okolí“ na obrazovce (záhlaví a orámování okna). Pro oříznutí obrázku použijte funkce aplikace, do níž jste obrázek vložili.

Dále můžete použít možnosti přímého vytvoření tiskové sestavy (tisku mapy). Tisková sestava může obsahovat jak vlastní mapu, tak také další prvky, jako je například zobrazení legendy, nadpisu nebo měřítka mapy. Popis ovládacích prvků pro vytvoření tiskového výstupu (sestavy) je na následujícím obrázku. Funkce je dostupná pouze v mapových pohledech používajících rozšířený režim zobrazení.

Tisk mapy

Poznámka: Podle toho, jaký používáte internetový prohlížeč, může se při ukládání výstupního obrázku místo nabídky k uložení do souboru obrázek přímo otevřít v internetovém prohlížeči. Pokud vytisknete obrázek přímo z prohlížeče, nemusí se vytisknou ve správném měřítku. Pro tisk obrázku doporučujeme uložit obrázek do souboru a vytisknout jej z jiného programu, jak je popsáno výše.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017