Grafický výběr

Mapové okno

Pomocí funkce tzv. grafického výběru můžete provádět geografické analýzy mezi různými vrstvami mapového pohledu, můžete tedy vybírat objekty z vybrané vrstvy pomocí vrstvy jiné.

Funkce grafického výběru se automaticky aktivuje při současném označení více vrstev pro výběr (s využitím klávesy Ctrl) spolu s aktivací režimu výběru objektů tlačítkem pro výběr objektů v mapě. Aktivace funkce se projeví zobrazením pole „Grafický dotaz“ nad legendou mapového pohledu. V tomto poli je třeba nastavit volbu „průnik s aktivní vrstvou“. Výchozí volba „samostatně po vrstvách“ znamená, že objekty budou vybírány z označených vrstev samostatně bez grafických vazeb (viz popis výběru objeků v mapě).

Poznámky: Pokud máte okno pro tabulková data zobrazené již před provedením výběru, např. jste jej nezavřeli po předchozím výběru, může se stát, že zůstane ukryté pod aktivním oknem internetového prohlížeče. V tomto případě pro zobrazení tabulkových dat toto okno najděte a aktivujte. V mapových pohledech zobrazených v základním režimu není možné grafické výběry provádět. Při výběru objektů můžete také, obdobně jako v ostatních případech, přidávat další objekty k již existujícímu výběru tak, že při výběru dalších objektů (vymezování oblasti výběru) podržíte stisknutou klávesu Ctrl. Funkce grafického výběru není kompatibilní (nelze ji kombinovat) s výběrem prováděným zadáním podmínek dotazu.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017