Zadání podmínek výběru

Mapové okno

V mapových pohledech zobrazených v rozšířeném režimu můžete postupným klikáním na názvy vrstev v legendě při současném stisknutí klávesy Ctrl zvolit pro výběr objektů více mapových vrstev najednou. Zvolit pro výběr můžete také najednou všechny vrstvy vybrané skupiny tak, že v legendě označíte myší místo konkrétní vrstvy název dané skupiny vsrtev. V mapových pohledech zobrazených v základním režimu lze vybírat vždy pouze z jedné zvolené vrstvy.

Při zadávání podmínek výběru můžete zadat několik podmínek najednou tak, že vyplníte více řádků v dialogu pro zadání podmínky výběru. Mezi jednotlivými dílčími podmínkami (řádky dialogu) musíte zadat typ kombinace jednotlivých dílčích podmínek:

Pro zadávání hodnoty do podmínky pro typ podmínky „odpovídá masce“ (položky s textovými údaji) je možné použít zástupné znaky. Těmi jsou:

Hodnota v podmínce pak může vypadat např.:

Z hlediska dotazu se u textových údajů nerozlišují velká a malá písmena, tzn. že „Labe“ je totéž co „LABE“. Při zadání podmínky typu „odpovídá masce“ je navíc vždy na konec podmínky automaticky doplněn zástupný znak „*“ a jsou tedy vždy vyhledány všechny objekty, u nichž začátek hodnoty (textového řetězce) odpovídá zadané podmínce.

Pokud se při zadávání podmínky nabídne ve výběru podmínky možnost hodnota ze seznamu, pak můžete vybrat konkrétní hodnotu do podmínky výběrem z nabídnutého seznamu hodnot.

Poznámka: Vybraná data se po provedení dotazu zobrazí v samostatném okně a vybrané objekty se v mapě zvýrazní. Pokud máte okno pro tabulková data zobrazené již před provedením výběru, např. jste jej nezavřeli po předchozím dotazu, může se stát, že zůstane ukryté pod aktivním oknem internetového prohlížeče. V tomto případě pro zobrazení tabulkových dat toto okno najděte a aktivujte.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017