Režimy prohlížení

Pro prohlížení interaktivních map můžete volit mezi různými verzemi (režimy) prohlížeče podle toho, která vám nejvíce vyhovuje. Základní charakteristiku jednotlivých režimů prohlížeče naleznete dále na této stránce, podrobný popis ovládání prohlížeče v jednotlivých režimech je pak uveden v dalších kapitolách nápovědy.

Tip: Dostupnost jednotlivých režimů

Všechny režimy prohlížeče nemusí být vždy dostupné ve všech částech portálu. Některé mapové pohledy nemusí být pro vybrané režimy prohlížeče přizpůsobeny - v takovém případě pak nemusí být některý z režimů prohlížeče v dané části portálu dostupný.

Volba režimu se provádí v hlavním okně portálu po volbě odkazu „Databáze“ (1) přepínači v pravé horní části okna (2).K dispozici jsou následující režimy prohlížení:

Tip: Volba režimu ve zvláštních případech

V některých zvláštních případech (např. stránky projektů nebo zvláštní stránky věnované specializované problematice) může být volba režimu prohlížeče přímo součástí těchto stránek. Ovládací prvky pro přepínání režimů jsou v těchto případech obdobné jako na hlavní stránce, případně mohou být nahrazeny např. ikonami s doplňujícícm textovým popisem.

Informace: Ukončení podpory režimů JAVA a HTML

Dříve používané režimy prohlížeče „JAVA“ a „HTML“ již nejsou podporovány a nejsou v rámci portálu nadále běžně dostupné. Výjimkou může být zpřístupnění režimu „HTML“ pro prohlížení dat ve specifických případech, jako například v rámci stránek některých projektů atp. Režim „JAVA“ již není dostupný z důvodu zrušení podpory technologie JAVA ve všech aktuálních verzích internetových prohlížečů. Uvedené starší režimy prohlížení jsou v rámci portálu plně nahrazeny novými režimy „HVMAP“ a „AJAX“.


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 6.3.2019