Režim HTML

Režim prohlížeče „HTML“ již není podporován a není v rámci portálu nadále běžně dostupný. Výjimkou však může být zpřístupnění tohoto režimu pro prohlížení dat ve specifických případech, jako například v rámci stránek některých projektů atp. Režim „HTML“ je v rámci portálu plně nahrazen režimem „AJAX“.

Funkčnost režimu „HTML“ přibližně odpovídá funkčnosti režimu „JAVA“ (s drobnými omezeními danými jinou technologií), avšak bez potřeby instalace platformy Java na klientském počítači. Popis funkcí je obdobný jako u režimu „JAVA“ (viz popis režimu „JAVA“).

Ukázka okna mapového prohlížeče v režimu „HTML“ je na následujícím obrázku.


Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017