Interaktivní mapy

Publikace geografických dat (mapových vrstev) a k nim připojených tabulkových dat probíhá prostřednictvím tzv. interaktivních map. Interaktivní mapy umožňují uživateli provádění základních operací s mapou a připojenými daty (posun, zvětšení nebo zmenšení, zapínání a vypínání zobrazení mapových vrstev, výběr objektů v mapě nebo zadáním dotazu, zobrazení tabulkových dat atp.). Při práci s interaktivní mapou lze též volit mezi různými režimy prohlížení. Podrobnější informace pro práci s interaktivními mapami jsou uvedeny dále v nápovědě.

Interaktivní mapy

Informace: Jaký software pro interaktivní mapy používáme?

Pro publikaci dat formou intearktivních map používáme mapový server WebMap, jenž je produktem společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o.: www.hydrosoft.cz


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.2.2023