Tematické uspořádání

Obsah stránek je rozdělen do tří základních tematických okruhů: „O systému“, „Databáze“ a „Služby“. Stránkami můžete procházet listováním po jednotlivých kapitolách prostřednictvím nabídek v horní a levé části stránek, nebo můžete k rychlému přístupu použít „Mapu serveru“ dostupnou prostřednictvím odkazu v pravém dolním rohu okna.

O systému

V této části se můžete seznámit se základními údaji o HEIS VÚV, s jeho postavením v rámci VÚV TGM, v.v.i., jeho vztahem k dalším informačním systémům, ale také s jeho strukturou, použitým vybavením a s technickými principy. Jsou zde také obecné informace o tematickém rozsahu a správě dat. Připojeny jsou dále vybrané aktuální i archivní dokumenty. Naleznete zde také aktuální informace o provozu systému a dostupnosti dat a služeb, odpovědi na některé často kladené dotazy a také kontakty na správu systému.

Databáze

Zde jsou zpřístupněna data z databáze HEIS VÚV, stránky projektů řešených ve VÚV, data evidencí ISVS-VODA atp. Účelem zveřejnění dat je umožnit snažší přístup k informacím o stavu složky životního prostředí „voda“ a o výsledcích činností ústavu a spolupracujících organizací pro orgány státní správy a pro odbornou i laickou veřejnost.

Služby

Tato část stránek obsahuje informace o poskytovaných službách a jejich dostupnosti pro jednotlivé skupiny uživatelů. Nachází se zde také část stránek určená k poskytování služeb pro konkrétní uživatele, jsou zde umístěny např. formuláře pro sběr dat, příp. jiné účelové soubory ke stažení atp.
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 12.6.2017