Tematické uspořádání

Obsah stránek je rozdělen do tří základních tematických okruhů: „O systému“, „Databáze“ a „Projekty“. Stránkami můžete procházet listováním po jednotlivých kapitolách prostřednictvím nabídek v horní a levé části stránek, nebo můžete k rychlému přístupu použít „Mapu serveru“ dostupnou prostřednictvím odkazu v pravém dolním rohu okna.

O systému

V této části se můžete seznámit se základními údaji o HEIS VÚV, s jeho postavením v rámci VÚV TGM, v.v.i., jeho vztahem k dalším informačním systémům, ale také s jeho strukturou, použitým vybavením a s technickými principy. Jsou zde také obecné informace o tematickém rozsahu a správě dat. Připojeny jsou dále vybrané aktuální i archivní dokumenty. Naleznete zde také aktuální informace o provozu systému a dostupnosti dat a služeb, odpovědi na některé často kladené dotazy a také kontakty na správu systému.

Databáze

Zde jsou zpřístupněna data z databáze HEIS VÚV, data evidencí ISVS-VODA atp. Účelem zveřejnění dat je umožnit snažší přístup k informacím o stavu složky životního prostředí „voda“ a o výsledcích činností ústavu a spolupracujících organizací pro orgány státní správy a pro odbornou i laickou veřejnost.

Projekty

Tato část stránek obsahuje stránky projektů řešených ve VÚV TGM, v. v. i. Stránky projektů jsou vždy přizpůsobeny potřebám prezentace a zpřístupnění informací jednotlivých projektů a jejich obsah se, v závislosti na charakteru konkrétních projektů, může výrazně lišit. Stránky projektů zpravidla obsahují základní informace (identifikační údaje) o projektu, přehledný popis řešené problematiky a dále např. aktuální informace z průběhu řešení, výstledky a výstupy řešení nebo samostatné datové (mapové) prezentace.
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.2.2023