Technické informace

Pokud by se na vašem počítači vyskytly při prohlížení dat problémy, zkontrolujte a případně opravte nastavení podle následujícího návodu.

Technické informace společné pro všechny uživatele

Tyto stránky jsou navrženy a testovány pro prohlížeče Google Chrome, Opera, Firefox a Edge a jsou optimalizovány pro rozlišení monitoru 1024x768 a vyšší. Při použití jiného prohlížeče se některé grafické prvky nemusí zobrazovat zcela korektně a funkčnost některých částí stránek bude pravděpodobně omezená. To se může týkat také prohlížeče Internet Explorer (a zejména jeho starších verzí), jehož používání již nedoporučujeme. V případě tohoto prohlížeče se vždy ujistěte, že požíváte poslední dostupnou verzi a že nejsou zapnuté funkce jako je například režim kmpatibility nebo emulace.

Tip: Doporučené rozlišení monitoru

Nevejdou se Vám na obrazovku celá okna, obrázky nebo mapy nebo je vidět jen jejich malá část? Ověřte si, že máte nastaveno doporučené rozlišení monitoru. Doporučujeme používat rozlišení monitoru 1024x768 nebo vyšší. Aktuálně nastavené rozlišení Vašeho monitoru zjistíte kliknutím na ikonku

Kromě toho, že stránky umožňují interaktivní prohlížení dat, naleznete zde také dokumenty nebo data ke stažení. Texty jsou převážně ve formátu „pdf“ (Adobe Acrobat) nebo „doc/docx“ (Microsoft Word), obrázky ve formátech „png“ nebo „jpg“, data ke stažení ve formátech „shp“ (Shapefile ArcView) a „txt“ nebo „dbf“ (tabulková data). Uvedené formáty dat jsou základními používanými formáty, na stránkách mohou být zpřístupněny dokumenty a data ke stažení i v jiných, pro daný typ informace vhodných, formátech.

Odkazy na stažení výše uvedených internetových prohlížečů a dalších volně dostupných programů, které můžete využít k práci s těmito dokumenty/daty, jsou uvedeny v následujícíc tabulce:

Prohlížeč Doporučeno Stažení
Google Chrome ano www.google.com
Opera ano www.opera.com
Firefox ano www.mozilla-europe.com
Edge ano www.microsoft.com
Internet Explorer ne www.microsoft.com
Další doporučené programy Použití (formáty dokumentů a dat) Stažení
Adobe Reader prohlížeč pdf souborů (pdf) www.adobe.com
XnView prohlížeč pro všechny běžné i méně běžné grafické formáty (png, jpg, gif...) www.xnview.com
Paint.NET grafický editor (obrázky png, jpg, gif...) www.getpaint.net
QGIS gis (shp) www.qgis.com
Gaia gis prohlížeč (shp, wms, wfs...) www.thecarbonproject.com
LibreOffice plnohodnotný kancelářský balík (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx...) www.libreoffice.org
Tip: Doporučení k používání internetových prohlížečů

Doporučujeme raději používat jiný prohlížeč než Internet Explorer. Provedení některých nastavení v prohlížeči Internet Explorer může být poměrně komplikované, některá nastavení se v tomto prohlížeči provádějí na více místech a způsob nastavení se často poměrně výrazně liší mezi jednotlivými verzemi. Funkčnost tohoto prohlížeče navíc často výrazně ovlivňují (často neúmyslně) nainstalované doplňky. Mezi tradiční slabiny Internet Exploreru patří také ne zcela kontrolovatelné ukládání dočasných souborů, které může mít za následek zobrazování již neplatných verzí části obsahu stránek. Při použití Internet Exploreru se dále ujistěte, že používáte poslední dostupnou verzi a že není zapnut tzv. režim kompatibility nebo režim ladění s nastavením starší verze prohlížeče. Obě tato nastavení mohou mít za následek nekorektní zobrazení stránek.

Nezbytnou podmínkou pro správnou funkci stránek je povolené provádění JavaScriptu a povolené otevírání nových (vyskakovacích) oken prohlížečem.

Na následujícím obrázku je ukázka přístupu k nastavením v prohlížeči Opera. Všechna nastavení zde naleznete v nabídce „Menu - Nastavení“ (1) a jsou uspořádána formou záložek (2). Na obrázku je zobrazeno povolení spouštění JavaScriptu (3) a povolení otevírání vyskakovacích oken (3), která jsou součástí nastavení definovaných na záložce „Weby“.


Doplňující informace pro uživatele intranetu VÚV TGM, v.v.i., a datových CD HEIS VÚV

Nemůžete-li se k intranetu připojit, ujistěte se, že se nepokoušíte k intranetu připojovat prostřednictvím proxy serveru. Nastavení proxy serveru se provádí přímo v nastavení operačního systému počítače (prostřednictvím ovládacích panelů) nebo také přímo v internetovém prohlížeči.

Pro nastavení proxy serveru v operačním systému (příklad platí pro operační systém Windows 10) klikněte na tlačítko „Start“ (1), dále pokračujte kliknutím na odkaz „Nastavení“ (2), v okně (3) vyberte položku „Síť a internet“ (4) a dále „Možnosti internetu“ (4). V zobrazeném okně (5) vyberte záložku „Proxy server“ (6). Ujistětě se, že je zvolena volba „Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě“ (7). Odkaz na toto systémové nastavení je zpravidla dostupný i prostřednictvím voleb nastavení interetového prohlížeče.

Nastavení proxy serveru může být dále samostatně nastaveno také v internetovém prohlížeči (pouze některé prohlížeče). V prohlížeči Firefox tato nastavení naleznete v nabídce nastavení (1) ve volbě „Možnosti“ (2) na záložce „Rozšířené“ (3) a dále „Síť“ (4). Po kliknutí na tlačítko „Nastavení“ (5) nastavte v zobrazeném dialogovém okně použití nastavení proxy serverů podle operačního systému (6) nebo zde použití proxy serveru nastavte přímo ručně.


Technické informace pro uživatele datových a prezentačních CD HEIS VÚV

Nezbytnou podmínkou pro správnou funkci CD je operační systém Windows XP/Vista/7/8/10, volný port 1572, nainstalovaná podpora jazyka Java a povolené spouštění Java appletů a Java skriptů a dále také povolené otevírání oken pomocí skriptů (vyskakovací okna). Dále je třeba zakázat použití proxy serveru pro adresy vnitřní sítě. Tato nastavení jsou, včetně ukázek, popsána na této stránce v předchozím textu.

Pro automatické spuštění CD na vašem počítači je třeba mít zapnutou funkci „autorun“ (nemáte-li zapnutou funkci automatického spouštění obsahu CD „autorun“, spustíte CD kliknutím na soubor „spustit.bat“).

Po ukončení práce s CD doporučujeme ještě před vyjmutím CD z počítače zavřít program WebMap, který se automaticky spouští při spuštění CD a během práce s CD umožňuje prohlížení map. Pro zavření programu klikněte na příslušnou ikonku na liště Windows - ikonka má v názvu „cd:1572“ (1). Poté program (2) ukončíte kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna (3). Pokud program WebMap nezavřete a vyjmete CD z počítače, program nebude možné ručně ukončit (pro ukončení programu musí být v počítači vloženo CD) a ukončen bude automaticky až při vypnutí počítače.

Obsah CD si také můžete zkopírovat na váš počítač a poté jej spouštět již bez použití CD. V případě, že budete chtít využít této možnosti, vytvořte si na počítači novou složku a do ní zkopírujte celý obsah CD. Prohlížení pak spustíte kliknutím na soubor „spustit.bat“ v této složce. Zástupce pro jednoduché spuštění si můžete vytvořit tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na soubor "spustit.bat" a z nabídky zvolíte „Odeslat - Plocha (vytvořit zástupce)“.

Používáte-li Starší verze Windows nebo jiný operační systém, CD pravděpodobně nebude zcela funkční. V tomto případě budete moci prohlížet z CD texty, ale nebudete moci prohlížet data a mapy pomocí prohlížečky, která je součástí tohoto CD (nebudou funkční odkazy na prohlížení dat z tohoto CD). Pro prohlížení si budete muset datové soubory nejdříve uložit na váš počítač a k jejich prohlížení pak použít váš vlastní software nebo si můžete stáhnout některý z programů uvedených v úvodu této stránky.

Tip: Pokud na svém počítači používáte prezentační CD HEIS VÚV a prohlížení dat je extrémně pomalé, doporučujeme stáhnou si z našich stránek aktuální verzi programu WebMap, který má prezentaci dat na CD na starosti. Spouštíte-li obsah CD z kopie umístěné na vašem počítači, staženým souborem nahraďte původní soubor WEBMAPSV.EXE (ten je umístěn ve složce, do níž jste CD nakopírovali a dále obvykle v adresáři „cd\data“). Pokud spouštíte obsah CD přímo z CD média, a máte-li k dispozici zapisovací CD mechaniku, můžete si vytvořit vlastní kopii tohoto cd s tím, že při kopírování nahradíte původní soubor WEBMAPSV.EXE novým. Aktuální verzi programu WebMap si můžete stáhnout kliknutím na následující ikonku (soubor je v archivu „zip“, po stažení jej nejprve rozbalte) Stáhnout WebMapSV.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 6.3.2019