Přístup k datům

Na sekci stránek vyhrazenou pro publikaci dat se dostanete kliknutím na příslušný odkaz v menu (1). Ryhlý přístup k nejdůležitějším datovým zdrojům a informacím poskytují také odkazy dostupné přímo na úvodní stránce. Hlavní datové zdroje a informace o nich jsou dostupné prostřednictvím odkazů v horní části hlavní stránky (2), v dolní části stránky jsou pak dostupné odkazy na stránky vybraných projektů (3). Aktuální informace zobrazované v horní části stránky jsou barevně rozlišeny, červeně a oranžově jsou zvýrazněny informace nejaktuálnější, zeleně pak informace starší. Horní část stránky lze pomocí přepínače (4) skrýt a tím zvětšit prostor pro zobrazení odkazů v její dolní části.

Mapové okno

Klinutím na odkaz „Databáze“ v první úrovni menu (1) vstoupíte do datové sekce stránek. Zde si, kliknutím na některý z odkazů (2), zvolte skupinu dat, která vás zajímá. Ve svislé nabídce v levé části okna (3) vyberte podskupinu dat, o která se zajímáte. V pravé části okna se zobrazí seznam dostupných dat (4). Kliknutím na příslušnou ikonu (5) otevřete (v závislosti na typu ikony) prohlížeč dat nebo stránku se souvisejícími informacemi, případně stránku projektu nebo přiřazený externí odkaz. Typy ikon určující typ otevíraného odkazu jsou uvedeny v legendě ve spodní části okna. Klinutím na název (6) pak přejdete do detailního zobrazení vybraného záznamu.

Mapové okno


Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017