Zadávání tabulkových dat

Systém iData umožňuje kromě publikace také zadávání dat uživateli (1). Tato funkce je dostupná pouze účelově pro vybrané tabulky. Formulář pro zadávání dat obsahuje seznam položek (2) a pro každou položku vstupní pole pro zadání údaje (3). Při zadávání údajů je třeba dodržovat požadavky uvedených datových typů a jednotek (4). Pro vybrané položky může být dostupná také funkce výběru hodnoty z předem definovaného seznamu (5). Hodnoty vybrané ze seznamu lze případně upravit v poli pro zadání údaje (3). Po vyplnění všech vstupních polí jsou data odeslána stisknutím tlačítka „Odeslat data“ (6).

Vstup dat

Po odeslání dat se zobrazí okno s potvrzením o uložení dat. Okno obsahuje přehled odeslaných dat (7) a tzv. autorizační kód odeslaného záznamu (8). Autorizační kód záznamu je unikátním identifikátorem vloženého záznamu.

Odeslání dat

Uživatel, který data do systému vložil, si může tato data zobrazit po zadání autorizačního kódu přiděleného při vložení záznamu (8). Autorizační kód pro výpis vložených dat se zadává do pole nacházejícího se ve spodní části formuláře pro zadávání dat (9).

Zobrazení odeslaných dat

Po zadání autorizačního kódu vloženého záznamu (9) a kliknutí na tlačítko „Výpis uživatelem zadaných dat“ (10) se zobrazí obsah uživatelem vloženého záznamu.

Výpis odeslaných dat

Poznámka: Vložená lze zpětně zobrazit pouze po omezenou dobu. Zpravidla jde o dobu, během níž je povolena funkce zadávání dat pro danou tabulku.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.2.2023