Zobrazení tabulkových dat

Na následujícím obrázku je zobrazeno základní okno aplikace, které zároven slouží jako dialog pro zadání podmínek výběru. V levé části okna je seznam tabulek (1). Každé tabulce přísluší jedna řada ikonek, z nichž může být libovolný počet aktivní. První ikonka slouží k prohlížení vlastních tabulkových dat, další slouží jako odkazy pro případné zobrazení souvisejících map, textových informací, příp. pro zadávání dat. Kliknutím na první ikonku aktivujete dialog pro výběr dat z dané tabulky. Ve formuláři, který se vám zobrazí, naleznete kromě názvu tabulky také informaci o celkovém počtu záznamů v tabulce (2) a především vlastní část formuláře sloužící pro zadání kritérií dotazu (3).

Mapové okno

Ve formuláři pro zadání kritérií dotazu vyberte v horní části typ dotazu (4) a následně zadejte omezující podmínku (5) tak, aby byly vybrány vámi požadované informace. Pro vybrané položky může být dostupné tlačítko (6) umožňující výběr hodnoty z číselníku (7). Vymazat zadanou podmínku můžete pomocí tlačítka (8). Možnosti, které máte při sestavování podmínek, jsou popsány v nápovědě ve spodní části formuláře (9). Vlastní dotaz provedete kliknutím na tlačítko „Vyhledat data“ (10).

Pro výběr dat můžete použít tři typy doazu (4):

Poznámka: Pokud je však počet záznamů v tabulce příliš vysoký (2), počet záznamů vždy omezte zadáním podmínky. Pokud tak neučiníte, bude výběr dat (vzhledem k jejich příliš velkému objemu) příliš pomalý, příp., nebude-li jej možné realizovat v rozumném čase, neproběhne vůbec.

Mapové okno

Po odeslání dotazu tlačítkem „Vyhledat data“ (10) se do okna načtou data vyhovující zadané podmínce (11).

Mapové okno

Tato souhrnná tabulka nemusí obsahovat všechny sloupce (položky). Všechny položky pro konkrétní záznam zobrazíte kliknutím na číslo záznamu v prvním sloupci výpisu dat (11). Následně se zobrazí okno s detailním výpisem vybraného záznamu (12).

Mapové okno


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.2.2023