25.2.2021

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byly doplněny informace o provedených kontrolách instalovaných informačních cedulí, včetně jejich aktuálních fotografií.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

2.2.2021

Zpřístupnění stránky projektu Historické využití území.

Byla zpřístupněna stránka projektu „Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice“. Na stránce naleznete základní informace o projektu a informace o předmětu jeho řešení.

Viz stránka projektu.

28.1.2021

Aktualizace evidence Správa vodních toků (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Správa vodních toků (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní toky (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní toky (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.1.2021

Aktualizace evidence Objekty na vodních tocích.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Objekty na vodních tocích

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

12.1.2021

Zpřístupnění datové sady LPIS.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > LPIS

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.12.2020

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

10.12.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme na záložkách „Průběh řešení“ a „Výsledky“ doplnili informace k 5. etapě řešení projektu. Byly přidány výstupy z projektu.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

3.12.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Praha a možnosti vodní rekreace - od historie po současnost“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

27.11.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byly doplněny informace o realizovaných výsledcích řešení projektu.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.11.2020

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Fórum ochrany přírody.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o probíhajícím odchytu (eradikaci) raka mramorovaného na Prostředním rybníku v Dolních Chabrech v Praze.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

11.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí profilů sledování množství povrchových vod.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí profilů sledování množství povrchových vod

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí významných vodních nádrží.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí významných vodních nádrží

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí nádrží pro vodárenské využití .

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí nádrží pro vodárenské využití

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.10.2020

Zpřístupnění stránek projektu VH objekty.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ (zkráceně „VH objekty“), obsahující mj. realizované výstupy projektu (soubor specializovaných map).

Viz stránky projektu.

16.9.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2020“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

14.9.2020

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

další...