11.12.2019

Upozornění: prohíhající úpravy datových sad.

Byl zahájen plánovaný převod znakových sad publikovaných dat, a to ze stávající znakové sady CP-1250 (Windows) do univerzální znakové sady UTF-8. Po dobu převodu múže dočasně docházet u některých publikovaných dat k nesprávnému zobrazení znaků s diakritikou. Úplné dokončení převodu předpokládáme do středy 18.12.2019.

9.12.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku „Jak bránit šíření račího moru“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (12/2019).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

29.11.2019

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly doplněny informace o 10. a 11. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.11.2019

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za období 2014 až 2018.

Viz záložky „Aktuaální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

19.11.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Data“ jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného v Brněnské přehradě.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Data“ jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na záložce „Pro řešitele“ jsme doplnili vybrané datové sady ve struktuře podle datového modelu.

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku o racích „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (10/2019).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019 a výsledků za rok 2018).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

30.9.2019

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

27.8.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o článku o racích, který (včetně odkazu na naši mobilní aplikaci) vyšel v aktuálním čísle Zpravodaje MŽP. Dále jsme doplnili také informace o prvních datech o racích získaných od uživatelů naší mobilní aplikace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.8.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

13.8.2019

Nové stránky projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Byly zveřejněny stránky projektu „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“. Stránky jsou v úvodní fázi projektu určeny zejména pro řešitele projektu a jejich veřejná část zatím obsahuje pouze základní charakteristiku a informace o projektu.

Viz stránky projektu.

30.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

22.07.2019

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (výsledky analýz odběrů 2018 a průběžné výsledky 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme doplnili nové záložky „Monitoring“ (s orientačními výsledky mikrobiologických analýz z prvních odběrů v roce 2019) a „Aktuality“ (aktuální informace).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.06.2019

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.6.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme doplnili prezentaci z přednášky konané ve VÚV TGM, v.v.i., v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.6.2019

Doplnění prezentací ze seminářů HEIS VÚV.

Do prezentací proběhlých seminářů HEIS VÚV jsme doplnili prezentace z dnes konaného semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS > Proběhlé semináře“.

další...