11.1.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ bylo doplněno osvědčení od Ministerstva kultury o schválení specializovaných map (Nmap) pro povodí Moravice.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace stránek projektu Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek.

Na stránkách projektu byl publikován Soubor map distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.12.2021

Technická aktualizace mapové aplikace na stránkách projektu Erozní smyv.

Na stránkách projektu byla po technické stránce aktualizována (inovována) mapová aplikace. Datový obsah aplikace se nemění, aplikace by však měla být stabilnější a rychlejší.

Viz odkaz „Interaktivní databáze“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla doplněna prezentace ze semináře k projektu konaného 7. prosince 2021.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Doplnění výstupů na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl do výstupů projektu doplněn text metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů ryb: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

10.12.2021

Akatualizace stránek projektu HOPEM.

V aktulitách na stránkách projektu byla doplněna informace o prezentaci projektu na konferenci Životní prostředí – Prostředí pro život

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.10.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

27.9.2021

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

21.9.2021

Aktualizace na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Atmosférická depozice“ byl přidán poster publikovaný v rámci konference Životní prostředí - prostředí pro život.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.9.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

23.8.2021

Nová verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byla publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aktualizace zahrnuje řadu větších či menších změn, aplikace je nyní mj. dvojjazyčná (čeština/angličtina), byl rozšířen obsah aplikace a dále byla provedena řada dílčích úprav.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

18.8.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly doplněny nové výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

9.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (doplnění aktuálních výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Odkaz na rozhovor o racích a račím moru na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali odkaz na rozhovor o racích a račím moru, který proběhl ve vysílání Dopoledního Regionu Českého rozhlasu v pondělí 19.7.2021 v rámci reportáže o přípravě převodu vody z Berounky do vodní nádrže Klíčava.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (nové doplnění výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

27.7.2021

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny nové realizované výstupy (soubor specializovaných map pro povodí Moravice).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace stránek projektu Vodní prvky.

Byly doplněny výstupy z projektu.

Viz odkaz stránky projektu.

další...