14.6.2019

Pozvánka na konferenci Věžové vodojemy.

Zveme vás na zářijovou konferenci na téma věžových vodojemů, realizovanou v rámci řešení projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

12.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme aktualizovali text a doplnili odkazy v informacích o řešení aktivity II.

Viz záložka „Aktivita II - Koupání v Praze“ na stránkách projektu.

11.6.2019

Nové informace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali nové prostředí pro prohlížení a vyhledávání údajů.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

31.5.2019

Nová informace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme zveřejnili leták "ZABRAŇTE ŠÍŘENÍ RAČÍHO MORU!"

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

27.5.2019

Úprava prohlížení dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přepracovali a přenastavili zobrazení mapového prohlížeče. Nově nastavený výchozí režim prohlížení je o něco rychlejší a poskytuje také více funkcí.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme doplnili aktuální informace o řešení aktivity II.

Viz záložky „Aktivita II - Stav řešení“ a „Průběh řešení“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace o řešení projektu a dále byla zpřístupněna první verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ určená zejména všem příznivcům ochrany našich původních raků.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace datové sady Corine.

V mapových pohledech byla aktualizována datová sada krajinného pokryvu „Corine“ (Corine Land Cover 2018).

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.4.2019

Plné obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

Byly dokončeny všechny nutné instalace a konfigurace portálu a jednotlivých aplikací po reinstaci serverů.

Obnovena byla funkčnost tisku z mapového prohlížeče a funkčnost aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu.

16.4.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2019“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

16.4.2019

Obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

V uplynulých dnech proběhla reinstalace serverů portálu vynucená technickou poruchou serveru, naprostá většina funkcí portálu by však již měla být opět plně dostupná.

Aktuálně není funkční již pouze funkce tisku z mapového prohlížeče a aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu (na zprovoznění těchto částí se v současné době pracuje).

1.4.2019

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 9. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.3.2019

Upozornění k práci s mapou v režimu „HVMAP“.

Vzhledem k častým dotazům uživatelů v souvislosti s přechodem na režim prohlížení map „HVMAP“ upozorňujem, že při práci s mapou v tomto režimu je třeba pro zapnutí (zobrazení) mapové vrstvy v legendě vždy zapnout také všechny nadřízené úrovně legendy.

Podrobnosti (včetně ukázky obrazovky s příslušným nastavením) nalezente v nápovědě k režimu prohlížení „HVMAP“ dostupné z hlavní stránky portálu nebo prostřednictvím odkazu v pravém horním rohu mapového okna.

19.3.2019

Aktualizace Rozvodnice ČR .

Aktualizace hydrologických pořadí ČR, zdroj ČHMÚ, stav k 6.12.2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

13.3.2019

Zpřístupnění stránek projektu Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti“.

Viz stránky projektu.

12.3.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byly doplněny další výstupy projektu (metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody, publikační výstupy).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka (pouze pro řešitele projektu).

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme pro řešitele projektu zpřístupnili některé další pracovní materiály/fotodokumentaci (neveřejné, určené pouze řešietelům projektu po zadání přiděleného přístupového hesla).

Další informace naleznete na záložce „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Doplnění plné verze metodiky na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Dokument Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR byl nahrazen svou plnou verzí.

Viz záložka „Metodické dokumenty“ na stránkách projektu.

6.3.2019

Změna nastavení výchozího režimu prohlížení dat v rámci portálu a ukončení podpory režimu „JAVA“.

Jako výchozí režim prohlížení dat je nyní v rámci portálu nastaven režim „HVMAP“, volitelně lze použít zjednodušší režim „AJAX“.

Zároveň byla zcela ukončena podpora režimu „JAVA“. K tomuto kroku jsme přistoupili velice neradi, je ale vynucen ukončením podpory technologie Java ve všech aktuálních verzích všech běžných inetrnenových prohlížečů (Chrome, Opera, Firefox, Edge).

Vysvětlení: Režim „JAVA“ podporovaly již pouze neaktuální verze internetových prohlížečů, které jsou však problematické z hlediska kompatibility se současnými standardy webových technologií. Další podpora tohoto režimu již není bohužel nadále možná, protože začala omezovat jiné funkce portálu.

4.3.2019

Doplnění informace o dosažených výsledcích na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly doplněny informace o již dosažených výsledcích a o postupu prací na projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.2.2019

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

25.2.2019

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

25.2.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu“ byla doplněna záložka „Výsledky“.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

20.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 8. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

další...