11.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším potvrzeném výskytu raka signálního.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

4.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rámcová směrnice o vodě.

Na stránkách projektu byla zveřejněna finální podoba datového modelu (verze 2.2).

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

30.11.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 5. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

29.11.2018

Zpřístupnění stránek projektu Polutanty v rybách.

Po přenosu obsahu od externího poskytovatele byly na našich servrech zpřístupněny stránky „Polutanty v rybách“, realizované v rámci řešení projektu „Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?“

Viz stránky projektu.

20.11.2018

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální informace a výstupy a dále byly do fotogalerií experimentálních lokalit doplněny fotografie vloženého dřeva.

Viz záložky „Průběh řešení“, „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

15.11.2018

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ jsou na záložkách „Výstupy“ a „Data“ nyní volně dostupné dokumenty a data doposud chráněné heslem.

Viz záložka „Aktuality“, resp. záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

7.11.2018

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.10.2018

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

4.10.2018

Úpravy zobrazení a aktualizace rastrových mapových podkladů.

V mapových pohledech publikovaných na portálu (mapa „Mapa VH a ochrana vod“, „Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA“ atd.) jsme upravili nastavení zobrazení rastrových podkladových map a vybrané mapy jsme aktualizovali (týká se zejména režimu zobrazení „AJAX“).

3.10.2018

Aktualizace textu metodiky na stránce projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Na stránce projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“ byl zveřejněn aktualizovaný (finální) text metodiky.

Viz stránka projektu.

3.10.2018

Informace o účasti na konferenci (poster) na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byl doplněn poster prezentovaný na 18th International Nutrition & Diagnostic Conference.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.10.2018

Zpřístupnění stránek projektu Vzorkování.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Stránky obsahují informace o projektu a jeho řešení a především pak realizované výsledky a výstupy.

Viz odkaz stránkyh projektu.

24.9.2018

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Na stránky projektu byla přidána verze dokumentu „Život v obcích před zatopením“ optimalizovaná pro tisk.

Viz odkaz „Aktuality“ na stránkách projektu.

17.9.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 4. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

31.8.2018

Zpřístupnění stránek projektu (oblasti výzkumu) Zdroje vodohospodářských informací.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

31.8.2018

Úprava vzhledu mapových oken s doplněním přímých odkazů na nápovědu.

Mapová okna (zejména mapová okna zobrazovaná přímo z hlavní stránky, resp. z menu „Databáze“) byla doplněna o záhlaví a zápatí. Záhlaví okna nově obsahuje v pravém horním rohu přímý odkaz na nápovědu (dosud dostupnou výhradně z hlavního okna portálu).

27.8.2018

Zpřístupnění nového režimu mapového prohlížeče „HVMAP“.

Zpřístupnili jsme nový režim mapového prohlížeče „HVMAP“. Nový režim je alternativou k režimu „AJAX“ a nahrazuje původní režim „JAVA“, který již není na naprosté většině počítačů funkční z důvodu ukončení podpory prostředí Java v internetových prohlížečích.

Při otevírání map v tomto novém režimu vyčkejte vždy při zahájení prohlížení načtení celé legendy (seznamu mapových vrstev) v pravé části okna (tato operace může chvíli trvat).

Před zahájením používání režimu „HVMAP“ doporučujeme též věnovat pozornost nápovědě pro tento režim dostupné prostřednictvím tlačítka v pravém dolním rohu hlavního okna.

Režim mapového prohlížeče „HVMAP“ je dostupný v mapových pohledech zobrazovaných z hlavního okna portálu (úvodní stránka a dále odkaz „Databáze“) prostřednictvím přepínačů zobrazení dat, viz také popis režimů prohlížení v nápovědě.

20.8.2018

Doplnění obrázků stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do fotogalerií raků doplnili další obrázky raka mramorovaného.

Viz záložka „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

14.8.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru, tentokrát na Klenském potoce.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

7.8.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru, tentokrát na řece Blanici.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

další...