16.4.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2019“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

16.4.2019

Obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

V uplynulých dnech proběhla reinstalace serverů portálu vynucená technickou poruchou serveru, naprostá většina funkcí portálu by však již měla být opět plně dostupná.

Aktuálně není funkční již pouze funkce tisku z mapového prohlížeče a aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu (na zprovoznění těchto částí se v současné době pracuje).

1.4.2019

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 9. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.3.2019

Upozornění k práci s mapou v režimu „HVMAP“.

Vzhledem k častým dotazům uživatelů v souvislosti s přechodem na režim prohlížení map „HVMAP“ upozorňujem, že při práci s mapou v tomto režimu je třeba pro zapnutí (zobrazení) mapové vrstvy v legendě vždy zapnout také všechny nadřízené úrovně legendy.

Podrobnosti (včetně ukázky obrazovky s příslušným nastavením) nalezente v nápovědě k režimu prohlížení „HVMAP“ dostupné z hlavní stránky portálu nebo prostřednictvím odkazu v pravém horním rohu mapového okna.

13.3.2019

Zpřístupnění stránek projektu Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti“.

Viz stránky projektu.

12.3.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byly doplněny další výstupy projektu (metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody, publikační výstupy).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka (pouze pro řešitele projektu).

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme pro řešitele projektu zpřístupnili některé další pracovní materiály/fotodokumentaci (neveřejné, určené pouze řešietelům projektu po zadání přiděleného přístupového hesla).

Další informace naleznete na záložce „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Doplnění plné verze metodiky na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Dokument Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR byl nahrazen svou plnou verzí.

Viz záložka „Metodické dokumenty“ na stránkách projektu.

6.3.2019

Změna nastavení výchozího režimu prohlížení dat v rámci portálu a ukončení podpory režimu „JAVA“.

Jako výchozí režim prohlížení dat je nyní v rámci portálu nastaven režim „HVMAP“, volitelně lze použít zjednodušší režim „AJAX“.

Zároveň byla zcela ukončena podpora režimu „JAVA“. K tomuto kroku jsme přistoupili velice neradi, je ale vynucen ukončením podpory technologie Java ve všech aktuálních verzích všech běžných inetrnenových prohlížečů (Chrome, Opera, Firefox, Edge).

Vysvětlení: Režim „JAVA“ podporovaly již pouze neaktuální verze internetových prohlížečů, které jsou však problematické z hlediska kompatibility se současnými standardy webových technologií. Další podpora tohoto režimu již není bohužel nadále možná, protože začala omezovat jiné funkce portálu.

4.3.2019

Doplnění informace o dosažených výsledcích na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly doplněny informace o již dosažených výsledcích a o postupu prací na projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.2.2019

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

25.2.2019

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

20.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 8. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 7. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

25.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla aktualizována (opravena) data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod (hydrologická data).

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

24.1.2019

Zpřístupnění stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“. Obsah stránek se upravuje a je zatím z části pouze pracovního charakteru.

Viz stránky projektu.

22.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším výskytu raka signálního a pruhovaného a o potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Doplnění mapových výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly doplněny mapové výstupy ke stažení.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stránkách projektu „Voda pro Prahu“ byl doplněn text sborníku ze semináře „Vltava v Praze – vliv města na řeku a řeky na město“ ke stažení.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

10.1.2019

Aktualizace textu metodiky na stránce projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Na stránce projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“ byl zveřejněn aktualizovaný text metodiky.

Viz stránka projektu.

9.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla doplněna data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod/kanalizace.

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

2.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 6. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

další...