13.8.2019

Nové stránky projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Byly zveřejněny stránky projektu „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“. Stránky jsou v úvodní fázi projektu určeny zejména pro řešitele projektu a jejich veřejná část zatím obsahuje pouze základní charakteristiku a informace o projektu.

Viz stránky projektu.

30.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

22.07.2019

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (výsledky analýz odběrů 2018 a průběžné výsledky 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme doplnili nové záložky „Monitoring“ (s orientačními výsledky mikrobiologických analýz z prvních odběrů v roce 2019) a „Aktuality“ (aktuální informace).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.06.2019

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.6.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme doplnili prezentaci z přednášky konané ve VÚV TGM, v.v.i., v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.6.2019

Doplnění prezentací ze seminářů HEIS VÚV.

Do prezentací proběhlých seminářů HEIS VÚV jsme doplnili prezentace z dnes konaného semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS > Proběhlé semináře“.

20.6.2019

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu“ byly doplněny informace o výsledcích projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali zprávu o postupu implementace plánovaných opatření podle Rámcové směrnce o vodách.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

14.6.2019

Pozvánka na konferenci Věžové vodojemy.

Zveme vás na zářijovou konferenci na téma věžových vodojemů, realizovanou v rámci řešení projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

12.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme aktualizovali text a doplnili odkazy v informacích o řešení aktivity II.

Viz záložka „Aktivita II - Koupání v Praze“ na stránkách projektu.

11.6.2019

Nové informace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali nové prostředí pro prohlížení a vyhledávání údajů.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

31.5.2019

Nová informace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme zveřejnili leták "ZABRAŇTE ŠÍŘENÍ RAČÍHO MORU!"

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

27.5.2019

Úprava prohlížení dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přepracovali a přenastavili zobrazení mapového prohlížeče. Nově nastavený výchozí režim prohlížení je o něco rychlejší a poskytuje také více funkcí.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme doplnili aktuální informace o řešení aktivity II.

Viz záložky „Aktivita II - Stav řešení“ a „Průběh řešení“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace o řešení projektu a dále byla zpřístupněna první verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ určená zejména všem příznivcům ochrany našich původních raků.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace datové sady Corine.

V mapových pohledech byla aktualizována datová sada krajinného pokryvu „Corine“ (Corine Land Cover 2018).

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.4.2019

Plné obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

Byly dokončeny všechny nutné instalace a konfigurace portálu a jednotlivých aplikací po reinstaci serverů.

Obnovena byla funkčnost tisku z mapového prohlížeče a funkčnost aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu.

další...