04.05.2021

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

19.4.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

12.4.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

31.3.2021

Zpřístupnění evidence Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

29.3.2021

Aktualizace datové sady Odvodnění zemědělských půd.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Odvodnění zemědělských půd

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

18.3.2021

Publikace prvních dostupných dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly publikovány první získané výsedky zahájeného monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

25.2.2021

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byly doplněny informace o provedených kontrolách instalovaných informačních cedulí, včetně jejich aktuálních fotografií.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.2.2021

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za rok 2019 (v rozsahu ukazatelů, které máme k dispozici: dusičnany, dusitany, celkový dusík, amonné ionty, foforečnany, fosfor celkový a fosfor celkový po filtraci).

Viz záložky „Aktuaální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

2.2.2021

Zpřístupnění stránky projektu Historické využití území.

Byla zpřístupněna stránka projektu „Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice“. Na stránce naleznete základní informace o projektu a informace o předmětu jeho řešení.

Viz stránka projektu.

1.2.2021

Zpřístupnění stránky projektu Bečva.

Byla zpřístupněna stránka projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“. Na stránkách naleznete mj. informace o připravovaném monitoringu jakosti vody.

Viz stránky projektu.

28.1.2021

Aktualizace evidence Správa vodních toků (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Správa vodních toků (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní toky (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní toky (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.1.2021

Aktualizace evidence Objekty na vodních tocích.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Objekty na vodních tocích

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.12.2020

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

10.12.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme na záložkách „Průběh řešení“ a „Výsledky“ doplnili informace k 5. etapě řešení projektu. Byly přidány výstupy z projektu.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

3.12.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Praha a možnosti vodní rekreace - od historie po současnost“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

27.11.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byly doplněny informace o realizovaných výsledcích řešení projektu.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.11.2020

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Fórum ochrany přírody.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

další...