14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Data“ jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na záložce „Pro řešitele“ jsme doplnili vybrané datové sady ve struktuře podle datového modelu.

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku o racích „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (10/2019).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019 a výsledků za rok 2018).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

30.9.2019

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

27.8.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o článku o racích, který (včetně odkazu na naši mobilní aplikaci) vyšel v aktuálním čísle Zpravodaje MŽP. Dále jsme doplnili také informace o prvních datech o racích získaných od uživatelů naší mobilní aplikace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.8.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

13.8.2019

Nové stránky projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Byly zveřejněny stránky projektu „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“. Stránky jsou v úvodní fázi projektu určeny zejména pro řešitele projektu a jejich veřejná část zatím obsahuje pouze základní charakteristiku a informace o projektu.

Viz stránky projektu.

30.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

22.07.2019

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (výsledky analýz odběrů 2018 a průběžné výsledky 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme doplnili nové záložky „Monitoring“ (s orientačními výsledky mikrobiologických analýz z prvních odběrů v roce 2019) a „Aktuality“ (aktuální informace).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.06.2019

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.6.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme doplnili prezentaci z přednášky konané ve VÚV TGM, v.v.i., v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.6.2019

Doplnění prezentací ze seminářů HEIS VÚV.

Do prezentací proběhlých seminářů HEIS VÚV jsme doplnili prezentace z dnes konaného semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS > Proběhlé semináře“.

20.6.2019

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu“ byly doplněny informace o výsledcích projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali zprávu o postupu implementace plánovaných opatření podle Rámcové směrnce o vodách.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

14.6.2019

Pozvánka na konferenci Věžové vodojemy.

Zveme vás na zářijovou konferenci na téma věžových vodojemů, realizovanou v rámci řešení projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

12.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme aktualizovali text a doplnili odkazy v informacích o řešení aktivity II.

Viz záložka „Aktivita II - Koupání v Praze“ na stránkách projektu.

další...