24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Fórum ochrany přírody.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o probíhajícím odchytu (eradikaci) raka mramorovaného na Prostředním rybníku v Dolních Chabrech v Praze.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

11.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí profilů sledování množství povrchových vod.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí profilů sledování množství povrchových vod

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí významných vodních nádrží.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí významných vodních nádrží

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí nádrží pro vodárenské využití .

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí nádrží pro vodárenské využití

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.10.2020

Zpřístupnění stránek projektu VH objekty.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ (zkráceně „VH objekty“), obsahující mj. realizované výstupy projektu (soubor specializovaných map).

Viz stránky projektu.

16.9.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2020“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

14.9.2020

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

19.8.2020

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

19.8.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o nově potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

3.8.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o novém článku „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“ publikovaném v srpnovém čísle časopisu Rybářství, které právě vychází.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.7.2020

Zpřístupněnínění datové sady Povodí významných vodních nádrží.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí významných vodních nádrží

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.7.2020

Aktualizace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na záložce „Prohlížení dat (mapa)“ jsme zpřístupnili údaje o stavu chráněných oblastí s vazbou na vodu: evropsky významných lokalit a ramsarských mokřadů).

Viz záložka „Prohlížení dat (mapa)“ na stránkách projektu.

9.7.2020

Doplnění datové sady Stav ramsarských mokřadů (3. plány).

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Stav ramsarských mokřadů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.7.2020

Doplnění datové sady Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu (3. plány).

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

7.7.2020

Nové články o racích na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali texty, resp. odkazy na nově vyšlé články o racích a račím moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

30.6.2020

Zpřístupnění stránek projektu Atmosférická depozice.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek“ (zkráceně „Atmosférická depozice“). Stránky obsahují základní i podrobné informace o projektu, aktuální informace o řešení projektu, část určenou pro řešitele atp.

Viz stránky projektu.

26.6.2020

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

29.5.2020

Odkaz na rozhovor o racích na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali odkaz na rozhovor o racích, který proběhl ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu v úterý 26.5.2020.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

21.5.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity III projektu jsme aktualizovali novými daty obsah všech záložek (Úvod, Pilotní lokality, Stav řešení).

Viz záložka „Aktivita III“ na stránkách projektu.

další...