27.9.2021

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

21.9.2021

Aktualizace na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Atmosférická depozice“ byl přidán poster publikovaný v rámci konference Životní prostředí - prostředí pro život.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.9.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

23.8.2021

Nová verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byla publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aktualizace zahrnuje řadu větších či menších změn, aplikace je nyní mj. dvojjazyčná (čeština/angličtina), byl rozšířen obsah aplikace a dále byla provedena řada dílčích úprav.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

18.8.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly doplněny nové výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

9.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (doplnění aktuálních výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Odkaz na rozhovor o racích a račím moru na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali odkaz na rozhovor o racích a račím moru, který proběhl ve vysílání Dopoledního Regionu Českého rozhlasu v pondělí 19.7.2021 v rámci reportáže o přípravě převodu vody z Berounky do vodní nádrže Klíčava.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (nové doplnění výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

27.7.2021

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny nové realizované výstupy (soubor specializovaných map pro povodí Moravice).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace stránek projektu Vodní prvky.

Byly doplněny výstupy z projektu.

Viz odkaz stránky projektu.

26.7.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace a doplnění dalších výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

23.7.2021

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v. v. i., a jejich výstupů

23.7.2021

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v. v. i., a jejich výstupů

22.7.2021

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace o novinkách v předpisech týkajících se vzorkování.

Viz odkaz stránky projektu.

20.7.2021

Akatualizace stránek projektu HOPEM.

V aktulitách na stránkách projektu byla doplněna informace o úspěšné nominaci projektu do výzvy TAP Action 2022.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.7.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (doplnění výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

1.7.2021

Zpřístupnění stránek projektu SIMPHOS-LABE.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe“ (zkrácené označení: „SIMPHOS-LABE“). Na stránkách naleznete informace o projektu a o předmětu jeho řešení. Stránky dále obsahují také část „Pro řešitele“, která je určená k pracovním účelům a je dostupná pouze spoluřešitelům projektu.

Viz stránky projektu.

29.6.2021

Zpřístupnění stránek projektu HOPEM.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě“ (akronym projektu: „HOPEM“). Na stránkách naleznete informace o projektu, o předmětu jeho řešení a dále také aktuální informace a fotografie z průběhu řešení.

Viz stránky projektu.

14.6.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny“, který vyšel v čísle 3/2021 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

další...