20.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 8. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 7. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

25.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla aktualizována (opravena) data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod (hydrologická data).

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

24.1.2019

Zpřístupnění stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“. Obsah stránek se upravuje a je zatím z části pouze pracovního charakteru.

Viz stránky projektu.

22.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším výskytu raka signálního a pruhovaného a o potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Doplnění mapových výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly doplněny mapové výstupy ke stažení.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stránkách projektu „Voda pro Prahu“ byl doplněn text sborníku ze semináře „Vltava v Praze – vliv města na řeku a řeky na město“ ke stažení.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

10.1.2019

Aktualizace textu metodiky na stránce projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Na stránce projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“ byl zveřejněn aktualizovaný text metodiky.

Viz stránka projektu.

9.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla doplněna data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod/kanalizace.

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

2.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 6. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

14.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším potvrzeném výskytu raka signálního a pruhovaného.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

11.12.2018

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

11.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším potvrzeném výskytu raka signálního.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

4.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rámcová směrnice o vodě.

Na stránkách projektu byla zveřejněna finální podoba datového modelu (verze 2.2).

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

30.11.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 5. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

29.11.2018

Zpřístupnění stránek projektu Polutanty v rybách.

Po přenosu obsahu od externího poskytovatele byly na našich servrech zpřístupněny stránky „Polutanty v rybách“, realizované v rámci řešení projektu „Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?“

Viz stránky projektu.

20.11.2018

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální informace a výstupy a dále byly do fotogalerií experimentálních lokalit doplněny fotografie vloženého dřeva.

Viz záložky „Průběh řešení“, „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

15.11.2018

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ jsou na záložkách „Výstupy“ a „Data“ nyní volně dostupné dokumenty a data doposud chráněné heslem.

Viz záložka „Aktuality“, resp. záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

7.11.2018

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.10.2018

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

další...