HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Velikost plochy hydrologického povodí 4. řádu (rozšířené) od pramene do závěrového profilu

Číslo hydrologického pořadí : 1-13-02-0790-0-00-00
Číslo hydrologického pořadí pramenné plochy příslušného vodního toku: 1-13-02-0790-0-00-00
Číslo hydrologického pořadí následující plochy (recipientu): 1-13-02-0810-0-00-00
Číslo hydrologického pořadí povodí 4.řádu: 1-13-02-0790-0-00
Název toku: Hornohradský potok
Plocha dílčího povodí: 6,832 km2
Součet ploch dílčích povodí od pramene do závěrného profilu daného povodí: 6,832 km2
Plocha dílčích povodí nacházejících se za hranicemi ČR: 0 km2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.