HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Hydrologická povodí 3.řádu

Číslo hydrologického pořadí povodí 3.řádu: 4-14-03
Název povodí: Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku
Plocha povodí: 1 014,86 km2
Plocha povodí nacházející se za hranicemi ČR: 36,863 km2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.