HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Hydrologická povodí 3.řádu

Číslo hydrologického pořadí povodí 3.řádu: 4-10-01
Název povodí: Morava po Moravskou Sázavu
Plocha povodí: 821,023 km2
Plocha povodí nacházející se za hranicemi ČR: 0,937 km2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.