HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v jemném dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - jemné dělení: 401320003200
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 401320003200
Název toku: Štěpánovský p.
Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4013200
Identifikátor navazujícího úseku toku-jemné dělení: 401320003400
Délka úseku toku-jemné dělení: 0,51 km
Říční kilometr horního styčníku- jemné dělení: 4,256 řkm
Říční kilometr dolního styčníku- jemné dělení: 3,746 řkm
Příznak propojení úseků toku: standardní napojení
Příznak, zda jemný úsek toku je součástí hrubého úseku toku (1=ano, 0=ne): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.