HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v jemném dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - jemné dělení: 401220003600
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 401220003600
Název toku: Zrcadlový p.
Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4012200
Identifikátor navazujícího úseku toku-jemné dělení: 401220004600
Délka úseku toku-jemné dělení: 1,318 km
Říční kilometr horního styčníku- jemné dělení: 2,56 řkm
Říční kilometr dolního styčníku- jemné dělení: 1,242 řkm
Příznak propojení úseků toku: standardní napojení
Příznak, zda jemný úsek toku je součástí hrubého úseku toku (1=ano, 0=ne): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.