HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Hydrologická povodí k místním soutokům s minimální velikostí plochy povodí přítoku cca 5 km2

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0120
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.