HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v hrubém dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4013300
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 401330000100
Název toku: Chrastický p.
Identifikátor navazujícího úseku toku-hrubé dělení: 4013400
Délka úseku toku- hrubé dělení: 6,999 km
Říční kilometr horního styčníku-hrubé dělení: 6,999 řkm
Říční kilometr dolního styčníku-hrubé dělení: 0 řkm
Příznak fiktivního úseku toku (1=ano): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.