HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v jemném dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - jemné dělení: 409270000200
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 409270000200
Název toku: Domanínský p.
Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4092700
Identifikátor navazujícího úseku toku-jemné dělení: 409270000300
Délka úseku toku-jemné dělení: 0,899 km
Říční kilometr horního styčníku- jemné dělení: 0,899 řkm
Říční kilometr dolního styčníku- jemné dělení: 0 řkm
Příznak propojení úseků toku: standardní napojení
Příznak, zda jemný úsek toku je součástí hrubého úseku toku (1=ano, 0=ne): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.