HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v hrubém dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4092600
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 409260000100
Název toku: Ořechovský p.
Identifikátor navazujícího úseku toku-hrubé dělení: 4092700
Délka úseku toku- hrubé dělení: 5,263 km
Říční kilometr horního styčníku-hrubé dělení: 5,263 řkm
Říční kilometr dolního styčníku-hrubé dělení: 0 řkm
Příznak fiktivního úseku toku (1=ano): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.