HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Hydrologická povodí 3.řádu

Číslo hydrologického pořadí povodí 3.řádu: 4-13-02
Název povodí: Morava od Olšavy po Myjavu
Plocha povodí: 975,046 km2
Plocha povodí nacházející se za hranicemi ČR: 217,753 km2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.