HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v jemném dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - jemné dělení: 409260001000
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 409260001000
Název toku: Újezdecký p.
Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4092600
Identifikátor navazujícího úseku toku-jemné dělení: 409260001200
Délka úseku toku-jemné dělení: 1 km
Říční kilometr horního styčníku- jemné dělení: 2 řkm
Říční kilometr dolního styčníku- jemné dělení: 1 řkm
Příznak propojení úseků toku: standardní napojení
Příznak, zda jemný úsek toku je součástí hrubého úseku toku (1=ano, 0=ne): 0
Typ úseku podle typologie útvarů povrchových vod tekoucích: 3-2-2-1
Řád úseku toku podle Strahlera: 1
Kategorie podle řádu úseku toku podle Strahlera (systém "B" typologie vodních útvarů): potoky (řád 1-3)
Kategorie podle geologie (systém "B" typologie vodních útvarů): pískovce, jílovce, kvartér
Kategorie podle nadmořské výšky: nižší střední výška: 200 až 500 m
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.