HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Úseky toků v hrubém dělení (DIBAVOD)

Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 4056700
Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 405670000100
Název toku: Juhyně
Identifikátor navazujícího úseku toku-hrubé dělení: 4056900
Identifikátor úseku toku - hrubé dělení: 10
Říční kilometr horního styčníku-hrubé dělení: 33 řkm
Říční kilometr dolního styčníku-hrubé dělení: 23 řkm
Příznak fiktivního úseku toku (1=ano): 0
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.