HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Hydrologická povodí 3.řádu

Číslo hydrologického pořadí povodí 3.řádu: 4-11-02
Název povodí: Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí
Plocha povodí: 631,534 km2
Plocha povodí nacházející se za hranicemi ČR: 0 km2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.