HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Vodní toky (CEVT)

ID vodního toku v CEVT: 10100862
ID vodního toku v DIBAVOD/HEIS: 128720000100
Název vodního toku v CEVT: Mokřanský potok
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.