HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Významné vodní toky podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.(CEVT)

Nebyly nalezeny žádné objekty splňující zadané podmínky.
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.