HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Správa vodních toků (CEVT)

ID vodního toku v CEVT: 10 100 862
ID vodního toku podle DIBAVOD/HEIS: 200 086 338
Název vodního toku v CEVT: Mokřanský potok
Správce: Správce LČR
Říční kilometr začátku spravovaného úseku toku: 0
Říční kilometr konce spravovaného úseku toku: 11,279
Způsob určení správy: podle určení par.48 odst.2
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.