WMS služby
Web Map Service (OGC)

WMS Systém HEIS VÚV podporuje sdílení dat prostřednictvím služeb WMS (Web Map Service) podle standardů definovaných OGC (Open Geospatial Consortium).

Systém podporuje všechny tři základní typy dotazů:

WMS služby můžete využít ke zpřístupnění dat z našeho serveru v programech, které podporují otevírání dat z WMS zdrojů. Jsou to například MapInfo Professional (7.5 nebo novější), produkty ArcGIS, jiné produkty GIS, atd. Použít lze také řadu, na internetu zdarma dostupných, WMS prohlížečů.

Naše WMS služby poskytují data v souřadných systémech S-JTSK (Křovák) a WGS84. Podporován je standard WMS 1.1 a 1.3.

Pro připojení našich WMS služeb zadejte ve své aplikaci adresu WMS serveru:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll (data evidencí vedených VÚV TGM, v.v.i.)
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsheis.dll (data projektů a ostatní data)
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsinspire.dll (prioritní datové sady podle směrnice INSPIRE)


Dostupnost služby:

Prosíme, abyste poskytovaná data používali v souladu s podmínkami uvedenými v Ujednání o datech (odkaz "Databáze > Ujednání > Ujednání o datech" na hlavní stránce portálu) a připojenými metadaty (odkaz/ikona "Informace o datech" pro příslušná data) a abyste při použití dat připojených z našeho serveru vždy uváděli zdroj dat - VÚV TGM, v.v.i.

Prostřednictvím WMS služeb jsou dostupná pouze vybraná data.

Tato služba je volně dostupná.


Datum poslední aktualizace stránky: 15.2.2018