WMS služby
Web Map Service (OGC)

WMS Systém HEIS VÚV podporuje sdílení dat prostřednictvím služeb WMS (Web Map Service) podle standardů definovaných OGC (Open Geospatial Consortium).

Systém podporuje všechny tři základní typy dotazů:

WMS služby můžete využít ke zpřístupnění dat z našeho serveru v programech, které podporují otevírání dat z WMS zdrojů. Jsou to například QGIS, ArcGIS, MapInfo Professional nebo další produkty GIS, použít lze také řadu, na internetu zdarma dostupných, WMS prohlížečů. Před použitím služeb vždy doporučujeme ověřit podporu WMS v dané aplikaci, resp. její konkrétní verzi.

Naše WMS služby poskytují data v souřadných systémech S-JTSK (Křovák) a WGS84. Podporován je standard WMS 1.1 a 1.3.

Pro připojení našich WMS služeb zadejte ve své aplikaci adresu WMS serveru:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll (data evidencí vedených VÚV TGM, v. v. i.)
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsheis.dll (data projektů a ostatní data)
https://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsinspire.dll (prioritní datové sady podle směrnice INSPIRE)


Poznámky:

Prosíme, abyste poskytovaná data používali v souladu s podmínkami uvedenými v Ujednání o datech a připojenými metadaty (odkaz/ikona "Informace o datech" pro příslušná data) a abyste při použití dat připojených z našeho serveru vždy uváděli zdroj dat „VÚV TGM, v. v. i.“.

Upozorňujeme, že prostřednictvím WMS služeb jsou dostupná pouze vybraná data.


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.6.2022