Ujednání o datech
Omezení možností použití publikovaných dat

Vážený uživateli,

Nacházíte se v oddíle, v němž jsou publikována data HEIS VÚV. Zveřejněná data poskytují informace o stavu složky životního prostředí „voda“ a o výsledcích činností ústavu, zejména orgánům státní správy a odborné veřejnosti.

Upozorňujeme Vás, že zveřejněná databáze má pouze informativní charakter - závazné využití dat a jejich další šíření je možné pouze se souhlasem VÚV TGM, v. v. i. Na užití publikovaných dat se také vztahují §88 až §94 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V případě že zjistíte, že zveřejněné údaje neodpovídají skutečnosti nebo údajům v jiném datovém zdroji (s ohledem na jejich přesnost), budeme rádi, budete-li nás o těchto případných nesrovnalostech informovat. Pomůžete nám tím při správě a dalším vývoji informačního systému.

Správa HEIS VÚV Vám za dodržování uvedených podmínek děkuje.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.6.2022